Ανακοίνωση για Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο

Πληροφορείται το κοινό ότι το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Αθηένου δεν θα καλύπτεται από ιατρό και φαρμακοποιό τη Δευτέρα 14/8/2017 και την Τετάρτη 16/8/2017.