Τελευταίες ειδήσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ Wi-Fi ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι αίτηση που υπόβαλε για χρηματοδότηση τοποθέτησης δωρεάν Wi-Fi στην περιοχή του Δήμου έχει εγκριθεί. Η αίτηση υποβλήθηκε στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, που ενεργεί ως Ανάδοχος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και ως Μονάδα Εφαρμογής για τη Διαχειριστική Αρχή (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στα πλαίσια της 3ης προκήρυξης του Μέτρου 7 του ΠΑΑ 2014-2020, για το Καθεστώς 7.3 ‘Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών’, το οποίο προκηρύχθηκε στις 23 Απριλίου 2018 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 31η Μαΐου 2018.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκε στο Μέτρο 7 του ΠΑΑ 2014-2020, το έργο «Ανάπτυξη Νησίδων Ελεύθερης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο σε Δήμους και Κοινότητες της Υπαίθρου» το οποίο θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με εγκεκριμένο επιλέξιμο προϋπολογισμό τις €589.050. Στα πλαίσια του έργου αναμένεται να εξυπηρετηθούν Κοινότητες και Δήμοι σε Αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Αθηένου, με συνολικό πληθυσμό πέραν των 100.000.

Ο προϋπολογισμός του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και κατά 47% από Κρατικούς πόρους.

Παράλληλα ο Δήμος υπόβαλε έγκαιρα αίτηση για χρηματοδότηση και άλλου σημείου στην περιοχή του, στα πλαίσια του προγράμματος WiFi4EU. Η αίτηση αυτή δεν εγκρίθηκε και ο Δήμος θα επανυποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση με τον νέο χρόνο, όταν ανοίξει και πάλι η πρόσκληση.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc