Καθαρά Δευτέρα στο εξωκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ – 19/2/2018