Κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για να πάρετε όλες τις πληροφορίες.