1. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη θέση του Συντονιστή της Τοπικής Ομάδας URBACT του Δήμου Αθηένου στο Δίκτυο «Πόλεις Εθελοντισμού», Αρ. Διαγωνισμού 3/2019 – Ημερ. Λήξης: Πέμπτη 31/01/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 2. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τη διαχείριση του Δικτύου «Πόλεις Εθελοντισμού» στον Δήμο Αθηένου, Αρ. Διαγωνισμού 4/2019 – Ημερ. Λήξης: Πέμπτη 31/01/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 3. Προσφορά έργου για «Αντικατάσταση πατωμάτων και ντουζιέρων 23 δωματίων υγιεινής στη Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου».,, Αρ. Διαγωνισμού 5/2019 – Ημερ. Λήξης: Τρίτη 5/02/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Παράταση υποβολής προσφορών μέχρι Τρίτη 12/02/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 4. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Διαμόρφωση και δημιουργία εκδρομικού χώρου στην Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 6/2019 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 1/03/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 5. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Ενοικίαση Τηλεσκοπικού Ανυψωτικού Μηχανήματος (ανύψωσης 12μ. μέχρι 15μ., δυναμικότητας 35-40 αλόγων ή 70 – 85 KW) με την ώρα», Αρ. Διαγωνισμού 2/2019 – Ημερ. Λήξης: Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 6. Προσφορά έργου για «Διαμόρφωση και δημιουργία εκδρομικού χώρου στην Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 10/2019 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 5/04/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 7. Προσφορά υπηρεσιών για «Εκμετάλλευση / χρήση της καντίνας του Κωσταντίνειου Δημοτικού Πάρκου Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 7/2019 – Ημερ. Λήξης: Τρίτη 26/03/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 8. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Ενοικίαση Τηλεσκοπικού Ανυψωτικού Μηχανήματος (ανύψωσης 12μ. μέχρι 15μ., δυναμικότητας 35-40 αλόγων ή 70 – 85 KW) με την ώρα», Αρ. Διαγωνισμού 11/2019 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 5/04/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι
 9. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για εκμάθηση ελληνικών σε ενήλικο άτομο με καταγωγή Ισπανίας, αρ. Διαγωνισμού 13/2019, Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 5/04/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 10. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για διαμονή ενήλικου ατόμου με καταγωγή Ισπανίας στην Αθηένου, αρ. Διαγωνισμού 14/2019», Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 5/04/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 11. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Προμήθεια Καυσίμων στον Δήμο Αθηένου», αρ. Διαγωνισμού 8/2019, Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 26/04/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 12. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Καθαρισμό οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης», αρ. Διαγωνισμού 17/2019, Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 13. Προσφορά έργου για «Κατασκευή χωμάτινων πεζοδρομίων κλπ στη νέα Βιομηχανική Ζώνη Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού: 15/2019, Ημερ. Λήξης: Δευτέρα, 10/06/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 14. Πρόταση για «Αναβάθμιση, Επέκταση και Εκμετάλλευση της  Καφετέριας του Κωνσταντίνειου Πάρκου στον Δήμο Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού: 1/2019, Ημερ. Λήξης: Παρασκευή, 26/07/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 15. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων Γραφειακού και Εργατικού Προσωπικού του Δήμου Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού: 19/2019, Ημερ. Λήξης: Δευτέρα, 24/06/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 16. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Προσαρτημάτων Γραφειακού και Εργατικού Προσωπικού του Δήμου Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού: 18/2019, Ημερ. Λήξης: Δευτέρα, 24/06/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 17. Προσφορά για «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών  για τον Σχεδιασμό και την Επίβλεψη Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Αθηένου, Αρ. Διαγωνισμού: 20/2019, Ημερ. Λήξης: Παρασκευή, 13/09/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι
 18. Προσφορά για «Προμήθεια και μεταφορά ασφαλτικού σκυροδέματος και την ασφαλτόστρωση των δρόμων της Βιομηχανικής Ζώνης Αθηένου και οριζόντιας και κάθετης σήμανσής τους», Αρ. Διαγωνισμού 22/2019, Ημερ. Λήξης: Παρασκευή, 27/09/2019 και ώρα 9:00 το πρωί.
 19. ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Προκήρυξη Ανοικτής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μνημείο Πεσόντων και Αγνοουμένων Αθηένου.
 20. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Συντήρηση της κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’ και άδεια χρήσης – εκμετάλλευσης της καντίνας σ’ αυτήν», Αρ. Διαγωνισμού 23/2019, Ημερ. Λήξης: Παρασκευή, 13/09/2019 και ώρα 12:00μ.
 21. Πρόταση για «Αναβάθμιση, Επέκταση και Εκμετάλλευση της  Καφετέριας του Κωνσταντίνειου Πάρκου στον Δήμο Αθηένου». Αρ. Διαγωνισμού 24/2019, Ημερ. Λήξης: Παρασκευή, 1/11/2019 και ώρα 12:00μ.
 22. Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για «Συλλογή, μεταφορά και απόρριψη οικιακών στερεών απορριμμάτων από τον Δήμο Αθηένου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αβδελλερού στο Χ.Υ.Τ.Υ. Κόσιης». Αρ. Διαγωνισμού: 21/2019», Ημερ. Λήξης: Παρασκευή, 11/10/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 23. Προσφορά για «Παροχή Υπηρεσιών για Οικονομική διαχείριση και Επικοινωνία του έργου “Agora – Democratic Values & Culture in Europe”», Αρ. Διαγωνισμού: 26/2019, Ημερ. Λήξης: Τρίτη, 12/11/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 24. Προσφορά για «Μετατροπή αποθήκης σε δωμάτιο υγιεινής στη Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού: 25/2019, Ημερ. Λήξης: Παρασκευή, 22/11/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.