Τελευταίες ειδήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail) ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενών του υπηρεσιών προς τους δημότες και κυρίως στοχεύοντας σε ψηφιακό εκσυγχρονισμό αλλά και εξοικονόμηση πόρων, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους όπως λαμβάνουν μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου για να ενημερώνονται για όλες τις ανακοινώσεις και εκδηλώσεις του Δήμου.

Σήμερα η ενημέρωση των δημοτών γίνεται μέσω γραπτών ανακοινώσεων  που διανέμονται από πόρτα σε πόρτα ή/και σε κεντρικά σημεία του Δήμου, με αναρτήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Facebook και με αποστολή τηλεφωνικών μηνυμάτων SMS.

Τώρα δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να λαμβάνουν σχετική ενημέρωση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), χωρίς να λαμβάνουν τηλεφωνικό μήνυμα SMS. Τα μηνύματα αυτά θα κοστίζουν ελάχιστα στον Δήμο, ενώ θα είναι πιο περιεκτικά και με πιο πολλές πληροφορίες

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τους ακόλουθους τρόπους:

α. Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηένου συμπληρώστε τα στοιχεία σας και επιλέξετε «Επιθυμώ να λαμβάνω ανακοινώσεις και προσκλήσεις  από τον Δήμο Αθηένου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου». Το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηένου.

β. Στα Γραφεία του Δήμου Αθηένου ή με τηλεομοιότυπο (φαξ) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Εκτυπώστε το «Έντυπο Εξουσιοδότησης», το οποίο μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ή να το προμηθευτείτε από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου, συμπληρώστε το ανάλογα, υπογράψετε δεόντως και παραδώστε το στα γραφεία του Δήμου Αθηένου, ή ταχυδρομείστε το ή αποστείλετέ το με τηλεομοιότυπο (FAX) στο 24522333 ή αποστείλετέ το ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc