Διεύθυνση:
Δήμος Αθηένου
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 2,
7600 Αθηένου
Κύπρος

Τηλ.: +357 24 81 13 70
Γραμμή του Δημότη: +357 24 52 40 04
Φαξ: +357 24 52 23 33
Ε-mailmail@athienou.org.cy

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Τηλ: 24 440192
e-mail: [email protected]

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.