Συστάθηκε πρόσφατα η Επιτροπή «Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων», την οποία αποτελούν οι Δήμοι Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Αθηένου, Γερίου και Δερύνειας.

Στόχος της Επιτροπής είναι η προβολή και προώθηση των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ακριτικοί και ημικατεχόμενοι Δήμοι τα οποία προκύπτουν από την ύπαρξη του συρματοπλέγματος, την παρουσία του κατοχικού στρατού αλλά και των Ηνωμένων Εθνών, που είναι άμεσα υπεύθυνα για τη διαχείριση της Ουδέτερης Ζώνης, η οποία ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στόχοι και πρόγραμμα δράσεως της επιτροπής είναι:

Η επιτροπή να αποτελέσει ένα οργανωμένο σύνολο μέσω του οποίου θα υποβάλλονται, συλλογικά οι αξιώσεις προς το κράτος.  Η σύσταση της θα αποτελέσει το πρώτο βήμα κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που κάθε Δήμος αντιμετωπίζει, να δώσει έμφαση στα ιδιαίτερα προβλήματα που οι ακριτικοί Δήμοι αντιμετωπίζουν και να αναγνωριστούν ως Ημικατεχόμενοι Δήμοι.

Η επιτροπή να προωθήσει τη διαφώτιση του κοινού για τα προβλήματα που πηγάζουν από την ύπαρξη του διαχωριστικού συρματοπλέγματος, των οδοφραγμάτων και της παρουσίας του κατοχικού στρατού και την ευαισθητοποίηση και εξασφάλιση της στήριξης φορέων και οργανωμένων συνόλων για ακόμα μεγαλύτερη διεκδίκηση και κρατική στήριξη.

Για επίτευξη των στόχων θα ζητηθούν συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς Εσωτερικών, Εξωτερικών και ΄Αμυνας, τους Αρχηγούς των κομμάτων, τις εκτελεστικές επιτροπές της ΄Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων και θα επιδιωχθεί στενή επαφή και συνεργασία με τα Ηνωμένα ΄Εθνη και όλους τους εμπλεκομένους φορείς με κύρια αιτήματα:

  • Τη δημιουργία συγκεκριμένου σχεδίου δράσεων για αναζωογόνηση της περιοχής που βρίσκεται ή γειτνιάζει με τη γραμμή αντιπαράταξης.
  • Συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων προσέλκυσης επενδυτών, ντόπιων και ξένων στη γραμμή αντιπαράταξης.
  • Στενή συνεργασία και επαφή με τα Ηνωμένα ΄Εθνη και όλους τους εμπλεκομένους φορείς.
  • Η επικείμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις και τα αιτήματα των Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων.