Η Δημιουργία της Έκθεσης: “Εφτά Ιστορίες. Δαντέλες και Σύγχρονη Τέχνη”.