Η Δημιουργία της Έκθεσης: «Εφτά Ιστορίες. Δαντέλες και Σύγχρονη Τέχνη».