Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Παστού (Αντιδήμαρχος) 
Διέυθυνση Λυκούργου 8, 7600 Αθηένου
Πολιτικό Κόμμα: ΔΗ.ΣΥ.
Θητεία: 1996 – 2011, 2014-2016, 2017-2021
Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Παστού
Διέυθυνση Αγίου Φωτίου 3, 7600 Αθηένου
Πολιτικό Κόμμα: ΔΗ.ΣΥ.
Θητεία: 2017-2021
Ονοματεπώνυμο: Παύλος Σπύρου
Διέυθυνση Νίκης 5, 7600 Αθηένου
Πολιτικό Κόμμα: ΔΗ.ΣΥ.
Θητεία: 2017-2021
Ονοματεπώνυμο: Πέτρος Κολιάς
Διέυθυνση Παναγιώτη Κουμενή 7, 7600 Αθηένου
Πολιτικό Κόμμα: ΑΚΕΛ
Θητεία: 2017-2021
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Χατζηκυπριανού
Διέυθυνση Ερμού 2, 7600 Αθηένου
Πολιτικό Κόμμα: ΑΚΕΛ
Θητεία: 2017-2021
Ονοματεπώνυμο: Αντώνης Τουλούπης
Διέυθυνση Ηφαίστου 28, 7600 Αθηένου
Πολιτικό Κόμμα: ΕΔΕΚ
Θητεία: 2017-2021
Ονοματεπώνυμο: Λευτέρης Γ. Κόλοκος
Διέυθυνση 1ης Απριλίου 46, 7600 Αθηένου
Πολιτικό Κόμμα: ΕΔΕΚ
Θητεία: 2017-2021
Ονοματεπώνυμο: Μάρω Παπουή
Διέυθυνση Ανδρέα Λουκά 5, 7600 Αθηένου
Πολιτικό Κόμμα: ΔΗ.ΚΟ.
Θητεία: 2001-2006, 2017-2021