Ημερίδα με θέμα «Ανασκαφικές Αρχαιολογικές Δραστηριότητες – Έρευνες στην περιοχή της Αθηένου» – 11 Ιουνίου 2019

Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Η Κλωστή της Υπομονής» – 22 Μαΐου 2019

Δαντέλες και Σύγχρονη Τέχνη 2017

Γνωρίστε το Δήμο

Συντήρησης – Αποκατάστασης Παραδοσιακού Αλευρόμυλου