Ο Δήμος Αθηένου έχει ξεκινήσει την εφαρμογή διαδικασίας σε σχέση με τη λήψη και το χειρισμό παραπόνων δημοτών και γενικά του κοινού .Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Δήμου Αθηένου

Επίσης από το Φεβρουάριο έχει τεθεί σε λειτουργία η “Γραμμή του Δημότη” – 24524004, η οποία παρέχεται με δωρεάν χρέωση σε όλους τους δημότες της Αθηένου για καλύτερο χειρισμό των παραπόνων και εισηγήσεων των δημοτών.