Τελευταίες ειδήσεις

Συμμετοχή του Δήμου Αθηένου στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα για την Παγκόσμια Εκπαίδευση Global Education Goes Local

Ο Δήμος Αθηένου υπόβαλε αίτηση για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Global Education Goes Local, που υλοποιεί στην Κύπρο το Τμήμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του μη κυβερνητικού οργανισμού Future Worlds Center.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για ενεργή δράση και κριτική σκέψη απέναντι στις προκλήσεις των αλληλοσυνδέσεων στον κόσμο, με εστίαση στους 3 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: την Ισότητα των Φύλων, τις Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες και την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή. Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 6 χώρες, οι Αυστρία, Βουλγαρία, Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία, Σλοβενία.

Στόχος του προγράμματος είναι να φτάσει στα σχολεία, εκπαιδευτικά κέντρα, κοινοτικά κέντρα, κέντρα νεότητας, τοπικούς οργανισμούς, βιβλιοθήκες και άλλους τοπικούς φορείς που θα μπορούσαν να τρέξουν δραστηριότητες παγκόσμιας εκπαίδευσης με τον τοπικό πληθυσμό.

Εγκρίθηκαν συνολικά 5 Δήμοι και Κοινότητες από την Κύπρο, ανάμεσα στις οποίες και ο Δήμος Αθηένου.

Οι εκπρόσωποι των 5 τοπικών φορέων καλούνται να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων. Σκοπός των εργαστηρίων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με παγκόσμια ζητήματα, ειδικά σε ό,τι αφορά τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Ισότητα των Φύλων, τις Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες και την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν και στην προσέγγιση της παγκόσμιας εκπαίδευσης τόσο ως προς το περιεχόμενό της αλλά και ως προς τις μεθοδολογίες που ακολουθούνται. Τα εργαστήρια θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να προετοιμάσουν ταεργαστήρια εκμάθησης-δράσης (LAPs).

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει συνολικά 3 χρόνια. Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών χρόνων θα διοργανωθούν από το Τμήμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του Future Worlds Center 3 εργαστήρια για όλους τους συμμετέχοντες και ένα εργαστήρι για κάθε κοινότητα ξεχωριστά. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες τοπικοί φορείς θα διοργανώσουν, με την καθοδήγηση και οικονομική βοήθεια του προγράμματος, δύο κύκλους εργαστηρίων εκμάθησης-δράσης (LAPs) στις κοινότητές τους. Κατά το 2ο και 3ο έτος της συνεργασίας, θα διοργανωθούν και διεθνή εργαστήρια στο εξωτερικό σχετικά με το πρόγραμμα και την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών για δράση.

Ο Δήμος Αθηένου είναι σε στενή συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Αθηένου, για εμπλοκή των νέων του Δήμου μας στο πρόγραμμα.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc