Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο Δήμος Αθηένου συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και έλαβε χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Ταμεία ως κατωτέρω:

Η Γραμματεία του Προγράμματος URBACT έγκρινε την πρόταση που υπόβαλε ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων URBACT- Πόλη Καλής Πρακτικής, με θέμα ‘Ο Εθελοντισμός στην Αθηένου’.  Υποβλήθηκαν 270 προτάσεις εκ των οποίων οι 97 εγκρίθηκαν να βραβευτούν ως πόλεις καλής πρακτικής στο φεστιβάλ που διοργανώνει το Πρόγραμμα URBACT και θα πραγματοποιηθεί από τις 3 -5 Οκτωβρίου στο Ταλλίν της Εσθονίας.

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Αθηένου προβλέπει για τις βασικές ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνική απομόνωση. Ο εθελοντισμός είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ατόμων και υπηρεσιών, με τουλάχιστον  200 εθελοντές σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Από το 1970 υλοποιούνται τέσσερα προγράμματα: φροντίδα των ηλικιωμένων, κοινοτική βοήθεια και ψυχαγωγία, φροντίδα των νηπίων/παιδιών και κοινωνική στήριξη. Οι δραστηριότητες αυτές διασυνδέουν διάφορες γενιές και παρέχουν άμεση και συγκεκριμένη βοήθεια σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://urbact.eu/volunteering-council

Ο Δήμος Αθηένου ήταν επιλέξιμος και υπόβαλε όταν άνοιξε η πρόσκληση ‘Δημιουργία Δικτύων για μεταφορά καλών πρακτικών’, πρόταση ως Επικεφαλής Εταίρος, για ένα Δίκτυο Μεταφοράς που θα μεταφέρει την Καλή Πρακτική μας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η πρόταση εγκρίθηκε στις 4/4/2018 (λεπτομέρειες σε άλλο σημείο).

Το Δίκτυο Μεταφοράς Καλής Πρακτικής για τον εθελοντισμό, με τίτλο «Πόλεις Εθελοντισμού», με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου εγκρίθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT, για μεταφορά της Καλής Πρακτικής για τον Εθελοντισμό και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος URBACT στις  4 Απριλίου 2018 ενέκρινε 25 Δίκτυα Μεταφοράς Καλών Πρακτικών, στα οποία λαμβάνουν μέρος  20 ευρωπαϊκές χώρες, για υλοποίηση της Α’ Φάσης των Δικτύων. Από την Κύπρο υπόβαλε πρόταση, η οποία εγκρίθηκε, μόνον ο Δήμος Αθηένου.

Ο Δήμος Αθηένου  συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος του δικτύου με τίτλο «Πόλη Εθελοντισμού – Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Συνοχής Μεταξύ των Γενεών στις Πόλεις, μέσω του Εθελοντισμού», με εταίρους την πόλη Capizzi της Σικελίας και την Kildare County Council της Ιρλανδίας. Η Α’ Φάση υλοποιήθηκε με επιτυχία και ο Δήμος υπόβαλε πρόταση για τη Β’ Φάση, που επίσης εγκρίθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2018. Ο Δήμος είναι ο Επικεφαλής Εταίρος και μετέχουν ως εταίροι άλλες 7 ευρωπαϊκές πόλεις, όπου θα μεταφερθεί η Καλή Πρακτική του Δήμου Αθηένου. Οι 7 πόλεις είναι οι Arcos de Valdevez της Πορτογαλίας, Άλτεα της Ισπανίας, Capizzi της Σικελίας-Ιταλία, Αλτένα της Γερμανίας, Radlin της Πολωνίας, Pregrada της Κροατίας και Kildare County Council της Ιρλανδίας.

Ο Δήμος Αθηένου επιδιώκει την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της πρότασής του, προωθώντας τους σκοπούς του Δικτύου Μεταφοράς της Καλής Πρακτικής για πανευρωπαϊκή μεταφορά και ανάδειξη του εθελοντισμού, ώστε, μέσα από την εγκριμένη Καλή Πρακτική του που βγαίνει μέσα από τα 4 εθελοντικά προγράμματα που υλοποιούνται στον Δήμο για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και όσους έχουν ανάγκη, να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και συνοχή και η καταπολέμηση της φτώχειας.

Το Δίκτυο υποστηρίζεται στις εργασίες του από Ειδικό Εμπειρογνώμονα που πληρώνεται απ’ ευθείας από το Πρόγραμμα.

Η Β’ Φάση του Δικτύου Μεταφοράς θα ολοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2020.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι €600.000.

Ο Δήμος Αθηένου μετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα YOUROPE, που εγκρίθηκε στα πλαίσια της Πρόσκλησης EUROPE FOR CITIZENS. Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Άλτεα της Ισπανίας, ενώ εκτός του Δήμου Αθηένου μετέχουν ως εταίροι οι Δήμοι Βαρσοβίας της Πολωνίας, Ελασσώνας της Ελλάδας, Λουμπλιάνας της Σλοβενίας, Σόφιας της Βουλγαρίας, Νότο της Σικελίας, Ιταλίας και Βρυξέλλες του Βελγίου.

Το YOUROPE είναι ένα δίκτυο 8 ευρωπαϊκών πόλεων που επικεντρώνεται στους νέους και τον ρόλο τους στο παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να συμβάλει στην καταπολέμηση της ευρωσκεπτικιστικής ρητορικής, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν διάλογο και να επεξεργαστούν μια ρητορική υπέρ της Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς, σε τοπικό επίπεδο. Οι κύριοι φορείς θα είναι νέοι πολίτες από κάθε περιοχή, οι οποίοι θα συνεργαστούν με εμπειρογνώμονες (π.χ. ακαδημαϊκούς καθηγητές, bloggers, δημοσιογράφους κ.λπ.) προκειμένου να μάθουν για τις στρατηγικές επικοινωνίας των μέσων ενημέρωσης, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της ΕΕ, καθώς και την ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους και με σκοπό να επιτύχει μεγάλο αντίκτυπο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθιστώντας τους νέους Ευρωπαίους πρεσβευτές στην ίδια την πόλη τους.

Με τη συμμετοχή του ο Δήμος Αθηένου θα βοηθήσει τους νέους της Αθηένου να έρθουν σε επαφή με άλλους νέους όλων των πόλεων που μετέχουν, βοηθώντας τους να επιτελέσουν τους σκοπούς του Προγράμματος.


Φωτογραφικό Υλικό

Πρόγραμμα που υλοποιεί στην Κύπρο το Τμήμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του μη κυβερνητικού οργανισμού Future Worlds Center. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για ενεργή δράση και κριτική σκέψη απέναντι στις προκλήσεις των αλληλοσυνδέσεων στον κόσμο, με εστίαση στους 3 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: την Ισότητα των Φύλων, τις Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες και την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή.

Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 6 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία, Σλοβενία).

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει συνολικά 3 χρόνια. Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών χρόνων θα διοργανωθούν από το Τμήμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του Future Worlds Center 3 εργαστήρια για όλους τους συμμετέχοντες και ένα εργαστήρι για κάθε κοινότητα ξεχωριστά. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες τοπικοί φορείς θα διοργανώσουν, με την καθοδήγηση και οικονομική βοήθεια του προγράμματος, δύο κύκλους εργαστηρίων εκμάθησης-δράσης (LAPs) στις κοινότητές τους. Κατά το 2ο και 3ο έτος της συνεργασίας, θα διοργανωθούν και διεθνή εργαστήρια στο εξωτερικό σχετικά με το πρόγραμμα και την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών για δράση.

Η πρόταση που υπόβαλε ο Δήμος Αθηένου εγκρίθηκε. Για 6 εβδομάδες Ευρωπαίος Εμπειρογνώμονας από τη Φινλανδία επισκέφθηκε τον Δήμο Αθηένου, μελέτησε και έδωσε εισηγήσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο, στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο και στη Δημοτική Στέγη Ενηλίκων.

Ο Δήμος Αθηένου μετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AGORA, στα πλαίσια της Πρόσκλησης EUROPE FOR CITIZENS, στον άξονα «Δίκτυα Πόλεων».

Εκτός του Δήμου Αθηένου μετέχουν στο πρόγραμμα ως εταίροι οι Δήμοι Smolyan της Βουλγαρίας, Cinicello Balsamo της Λομβαρδίας – Ιταλίας, Santa Maria Da Feira της Πορτογαλίας και Αθήνας της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα AGORA αφορά Ανοικτό διάλογο σε Δημόσιο χώρο, μέσω της πειραματικής μεθόδου διαλόγου και συμμετοχής όπως στην Αρχαία Αθήνα. Αυτή η ενέργεια προωθεί την αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημοκρατική συμμετοχή των συμμετεχόντων. Τους βοηθά, διευκολύνοντας το συναισθηματικό τμήμα της γνώσης, ενώ ενδυναμώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις και προωθεί τις διαπροσωπικές ανταμοιβές. Επιπρόσθετα, δημιουργεί βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας και συζήτησης μέσα στην ομάδα και δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του ευρύτερου πλαισίου, μέσα στο οποίο εμπίπτουν κοινωνιολογικές έννοιες. Η δραστηριότητα αυτή προάγει επίσης την ατομική ανακάλυψη στη μάθηση.

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι €143.640 και καλύπτεται 100% από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Ο Δήμος Αθηένου μετέχει ως Συνεργάτης Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RURAL+ (Rural + – Better opportunities though skill growth), στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+.

Στο Πρόγραμμα μετέχουν ως εταίροι οι ακόλουθοι φορείς.

α. ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA FILIALA JUDETULUI CALARASI, Ρουμανία, Επικεφαλής Εταίρος.

β.  SC MIXT SOURCE MANAGEMENT SRL, Ρουμανία, Εταίρος.

γ. Previform – Laboratório, Formação, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda, Περτογαλία, Εταίρος.

δ. Polygonal, Ιταλία, Εταίρος.

ε. STANDO LTD, Κύπρος, Εταίρος.

Το πρόγραμμα RURAL+ αφορά την κοινωνική ένταξη, αρχική και συνεχή επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και μεντόρων σε σχολικές και εργασιακές εγκαταστάσεις και ενίσχυση της πρόσβασης στην κατάρτιση και τα προσόντα για όλους σε αγροτικές περιοχές.

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 156.405 ευρώ και όλος, καθώς και οι δραστηριότητες του Δήμου Αθηένου καλύπτονται 100% από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Ένα Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Το URBAN NOSE είναι ένα έργο στα πλαίσια του προγράμματος URBACT, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Τι αφορά;

Το έργο προσδιόρισε ένα δίκτυο αστικών εκκολαπτηρίων για κοινωνικές επιχειρήσεις – με τον όρο αυτό εννοούμε τις «επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες». Το δίκτυο υποστήριξε την εκκίνηση νέων πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προσφέροντας υπηρεσίες παροχής συμβουλών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μέσων γνώσης. Η ιδέα είναι ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τον κινητήρα της βιώσιμης ανάπτυξης μιας αστικής περιοχής, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Λισσαβόνας και η αύξησή τους ευνοεί την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της αστικής οικονομίας. Το δίκτυο μεταβίβασε τις βέλτιστες πρακτικές στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και αποτέλεσε το σύμβολο αναφοράς για τις κοινωνικές πολιτικές της περιοχής και για την τοπική διακυβέρνηση.

Εταίροι
Επικεφαλής Εταίρος Gela (IT)

Εταίροι
Agrinion – EL , Koropi – EL,  Xátiva – ES, Grenoble – FR

Brighton & Hove – UK,  Alcobaça – PT, Herrljunga – SE
Athienou – CY, Consortium Area of Industrial Development, Gela – IT

Επικεφαλής Εμπειρογνώμων: Dr Sergio Campanella – mailto://[email protected]

Ιστοσελίδα: http://urbact.eu/en/projects/human-capital-entrepreneurship/urban-nose/homepage/

Τα δύο προγράμματα του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού; η Κλεάνθειος Στέγη Ηλικιωμένων και το Κωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων, λειτουργούσαν ως 2 ξεχωριστά και αυτόνομα προγράμματα μέχρι το 2012. Η Κλεάνθειος Στέγη Ηλικιωμένων λειτουργούσε ως ένας χώρος φροντίδας για τους ηλικιωμένους και το Κωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων ως ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας για όλους τους ενήλικες που το χρειάζονταν, με την παροχή διαφόρων υπηρεσιών.

Από το Μάρτιο του 2012, με την ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων και τη συνένωση των 2 προγραμμάτων, αποφασίσθηκε όπως οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες τους ενοποιηθούν, κάτω από την εποπτεία ενός προγράμματος γνωστό σήμερα ως η ‘Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου’.

Η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων εγκρίθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.  Συγκεκριμένα εντάχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε μέσω  του Άξονα 3, Μέτρο 3.2, Υπομέτρο 3.2.1 για ημερήσια φροντίδα και διανυκτέρευση των ηλικιωμένων, για ποσό συμβολαίου  €2.099.000 + ΦΠΑ.  80% του κόστους καλύφθηκε από το Κράτος ενώ η συνεισφορά του Δήμου Αθηένου ήταν μόνο το 15%.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε:

Ο Δήμος – Κοινωνική Συνεισφορά – Δημοτική Στέγη Ενηλίκων

Το έργο εγκρίθηκε ως πολεοδομικό και την επίβλεψη και συντονισμό ανέλαβε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με ποσό συμβολαίου €517.000 + Φ.Π.Α και χρηματοδότηση 80% από το κράτος και 20% από το Δήμο.

Η οικοδομή έχει αποκατασταθεί στην αρχική της μορφή και έχει μετατραπεί σε αγροτουριστικό συγκρότημα αποτελούμενο από 5 δωμάτια (στούντιο) με ενσωματωμένους χώρους υγιεινής.  Το καφενείο θα χρησιμοποιείται ως χώρος εστίασης με κοινή για όλους εσωτερική αυλή.  Στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί ως αγροτουριστικό κατάλυμα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε:

Ο Δήμος – Περιήγηση στο Δήμο – Διατηρητέες Οικοδομές.

Το έργο  Συντήρησης  – Αποκατάστασης του παραδοσιακού Αλευρόμυλου στο Δήμο Αθηένου έχει εγκριθεί ως Συγχρηματοδοτούμενο Έργο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, Μέτρο 3.2: Διατήρηση – Αποκατάσταση και Αναβάθμιση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Πλούτου.

Τη διεύθυνση και το συντονισμό υλοποίησης του Έργου ανέλαβε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με ποσό Συμβολαίου: €386.180 + Φ.Π.Α.  Η συνεισφορά του Δήμου περιορίστηκε στο 20% του συνολικού κόστους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε:

Ο Δήμος – Περιήγηση στο Δήμο – Διατηρητέες Οικοδομές.

Το έργο έχει εγκριθεί ως Συγχρηματοδοτούμενο Έργο από το Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων και Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Κατηγορία Δράσεων): Θεματικά ή Τοπικά/ Περιφερειακά Μουσεία.

Την ευθύνη παρακολούθησης, συντονισμού και γενική διεύθυνσης του Έργου ανέλαβε η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας. Το κόστος αποκατάστασης ανήλθε στο ποσό των €540.000. Το 80% του κόστους καλύφθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το 20% από το Δήμο Αθηένου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε:

Ο Δήμος – Περιήγηση στο Δήμο – Διατηρητέες Οικοδομές.

Ο Δήμος συμμετείχε σε υποβολές προτάσεων ως Επικεφαλής Εταίρος ή ως απλός Εταίρος στις πιο κάτω προτάσεις που υποβλήθηκαν στα ανάλογα προγράμματα (εκτός από αυτές που ήδη εγκρίθηκαν και υπάρχει σχετική ενημέρωση σε άλλα σημεία).

α) EEA and Norway grants for Youth Unemployment, Πρόταση “Ενεργοί Νέοι”, 2017- ως Εταίρος. Επικεφαλής Εταίρος National Association of Young Entrepreneurs (Associação Nacional de Jovens Empresários – ANJE), Πορτογαλλία.

β) ENI CBC Med, Πρόταση “MED HUB SERVAGRI: MEDiterranean employment HUB at the SERVice of AGRIculture”, 2017 – ως Εταίρος. Επικεφαλής Εταίρος GAL ELORO, Σικελία, Ιταλία.

γ) Europe for Citizens, Πρόταση “Europe in You”, 2018 – ως Εταίρος. Επικεφαλής Εταίρος Δήμος San Cassiano (LE), Ιταλία.

δ) Europe for Citizens, Πρόταση European Youth against Euroscepticism in Media, 2018 – ως Εταίρος. Επικεφαλής Εταίρος, Δήμος Altea, Ισπανία.

ε) Europe for Citizens, Πρόταση «It’s my turn – Creating opportunities for active participation among young citizens», 2019 – ως Εταίρος. Επικεφαλής Εταίρος, Πόλη Massamagrell, Ισπανία.

στ) Europe for Citizens, Πρόταση “NEET-UP! Empowering youngsters to build the European future», 2019 – ως Εταίρος. Επικεφαλής Εταίρος, Δήμος Santa Pola, Ισπανία.

ζ) Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης URBACT, Εταίρος στην Πρόταση «EU Circular Cities» (Ευρωπαϊκές κυκλικές πόλεις), με επικεφαλή εταίρο την πόλη Νότο της Σικελίας, Ιταλία.

η) Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης URBACT, Εταίρος στην Πρόταση «Mob2Em2: Mobilisation and Mobility versus Employment and Emigrants» (Mob2Em2:Κινητοποίηση και Κινητικότητα έναντι της Απασχόλησης και των Μεταναστών), με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο του Arcos de Valdevez, Πορτογαλία.