Η Δημοτική Αγορά Αθηένου κτίστηκε τη δεκαετία του 1950 και θεωρείται εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής.

Είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακό κτίσμα για τα δεδομένα της τότε εποχής και είναι έργο του αρχιτέκτονα Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη.

Το κτίριο «αρμονικά» συνυπάρχει με την ιστορία της Αθηένου και αναδεικνύει το ρόλο που διαδραμάτιζε η Αθηένου πριν από τα τραγικά γεγονότα του 1974 και την άρρηκτη σύνδεσή της με τον κάμπο της Μεσαορίας.

Πρόκειται για ένα δημόσιο κτίριο που εκφράζει τον αστικό χαρακτήρα της Αθηένου αλλά σε καμία περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Μεσαορίας.

Η Δημοτική Αγορά λειτουργούσε πριν από την τουρκική εισβολή ως το εμπορικό κέντρο της περιοχής αφού κάτοικοι των γύρω χωριών την επισκέπτονταν για τις αγορές ή/και τις εμπορικές τους συναλλαγές.

Σήμερα η Αγορά δεν λειτουργεί και η συντήρησή της έχει παραμεληθεί.

Ο σκελετός του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα επίτευγμα πολιτικής μηχανικής της τότε εποχής.

Το ξαναζωντάνεμα της Δημοτικής Αγοράς αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για να σωθεί η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική, αλλά κυρίως για να τονισθεί το ενδιαφέρον των Αθηενιτών για την προστασία και τη διατήρηση της πλούσιας ιστορίας της Αθηένου.

Το έργο της ανάπλασης της Δημοτικής Αγοράς και της Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντα χώρου, αλλά και της ανάπτυξης της πλατεία της Εκκλησίας του Αγίου Φωκά, έχει εγκριθεί ως πολεοδομικό έργο με συνολικό προϋπολογισμό €2.400.000 + Φ.Π.Α.

Η διαδικασία προώθησης κατασκευής του έργου έχει αναληφθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με χρηματοδότηση 80% του συνολικού κόστους να καλύπτεται από κρατικές πιστώσεις.

Η συνεισφορά του Δήμου Αθηένου, 20% επί του συνολικού κόστους, θα καλυφθεί από δάνειο που θα συνάψει ο Δήμος μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων..

Η Δημοτική Αγορά μετατρέπεται σε Πολυλειτουργικό Πολιτιστικό κέντρο.

Η δυτική πλευρά προγραμματίζεται να στεγάσει τα τμήματα του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου και να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των Τμημάτων (τμήμα χορωδίας, χορευτικό τμήμα και θεατρικό τμήμα).

Προνοείται η κατασκευή γραφείου για συναντήσεις της Επιτροπής του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου, σκηνή για πρόβες, καθιστικούς χώρους κ.α.

Η ανατολική πλευρά αναμένεται να φιλοξενήσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη με εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Επίσης, θα υπάρχει ενιαίος χώρος για τις ανάγκες εστίασης παιδιών, ενδεχομένως για προγράμματα απογευματινής απασχόλησης.

Η μελέτη, τα κατασκευαστικά σχέδια και τα έγγραφα προκήρυξης προσφορών έχουν ολοκληρωθεί από των ιδιώτη μελετητή – Μελετητικό  γραφείο Σωκράτη Στρατή και έχουν τύχει ελέγχου και έγκρισης από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Τον Ιούλιο του 2019 έχουν ζητηθεί προσφορές για εκτέλεση του Έργου, με εκτιμώμενο κόστος €1.630.000 εκτός Φ.Π.Α.