Σε χώρο που δωρήθηκε από τον Πάτερ – Καλλίνικο Σταυροβουνιώτη και με ενσωμάτωση σ’ αυτό μεγαλύτερης έκτασης γης που προήλθε από απαλλοτρίωση, έχει ανεγερθεί το κτιριακό συγκρότημα του Καλλινίκειου Δημοτικού Μεγάρου Αθηένου.

Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τους πιο κάτω χώρους:

(α) Γραφεία Δήμου Αθηένου

Ο Δήμος Αθηένου, ο μεγαλύτερος Δήμος της Κύπρου σε έκταση και ένας από τους αρχαιότερους Δήμους αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στέγασης των υπηρεσιών του. Απαραίτητη ήταν η ανάγκη ανέγερσης ιδιόκτητων γραφείων για καλύτερη και ποιοτικότερη λειτουργία αλλά και για βελτίωση εξυπηρέτησης των δημοτών της Αθηένου .

(β) Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης του Πάτερ Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη.

Ο Πάτερ Καλλίνικος Σταυροβουνιώτης, ο πιο αξιόλογος Αγιογράφος της Κύπρου, δώρισε την ανεκτίμητη σε αξία συλλογή του από εικόνες, βιβλία και άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα στη γενέτειρα του Αθηένου. Ένας από τους βασικούς όρους της παραχώρησης της συλλογής του ήταν η ανέγερση κατάλληλου χώρου για έκθεση των αντικειμένων.

(γ) Μουσείο Αρχαιολογικών Ευρημάτων από την περιοχή «Μάλλουρα» στην Αθηένου.

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια Αμερικανική Αρχαιολογική Αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Davidson, της Βόρειας Καρολίνας Αμερικής, πραγματοποιεί ανασκαφές στην περιοχή «Μάλλουρα» με εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα εκθέματα τώρα βρίσκονται σε αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Λάρνακας και αναμφίβολα θα πρέπει να μεταφερθούν στο νεόκτιστο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηένου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε «Αρχαιολογικοί Χώροι».

Κατόπιν διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ξεκίνησαν το 1998, οι προσπάθειες για την ανέγερση του μεγαλεπήβολου έργου για το Δήμο Αθηένου, του κτιριακού συγκροτήματος του Καλλινίκειου Δημοτικού Μεγάρου.

Αρχές του 2006, το έργο ολοκληρώνεται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηένου στεγάζονται πλέον στο νέο κτίριο.

Παράλληλα γίνονται σοβαρές προσπάθειες αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και εκσυγχρονισμού της τεχνολογικής υποστήριξης αυτών, έτσι που ο Δήμος Αθηένου να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση Κύπρου.

Οι στόχοι θέτονται υψηλότεροι, οι προσπάθειες εντατικοποιούνται και τα αποτελέσματα σαφώς καλύτερα.