Τελευταίες ειδήσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Παραχώρηση υποτροφιών από ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια της Κύπρου

Ο Δήμος Αθηένου, στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς, λαμβανομένων υπόψη και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, εξασφάλισε μέχρι τώρα, σε συνεργασία με τα ακόλουθα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 Υποτροφίες Αριστείας:

  • Υποτροφίες ύψους 75% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,00 και άνω.
  • Υποτροφίες ύψους 50% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18,00 – 18,99.
  • Υποτροφίες ύψους 25% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17,00 – 17,99.

Κοινωνικό-οικονομικές Υποτροφίες

  • Υποτροφίες Φοιτητικής Μέριμνας οι οποίες θα εξετάζονται κατά περίπτωση.
  • Υποτροφίες ύψους 15% σε μαθητές και μαθήτριες πολύτεκνων οικογενειών.

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Οικογένειας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

  • Υποτροφίες ύψους 10% σε περιπτώσεις ταυτόχρονης φοίτησης δύο (2) ή/και περισσοτέρων αδερφιών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Υποτροφίες Αθλητικής Διάκρισης

  • Υποτροφίες μέχρι 40% σε μαθητές και μαθήτριες που θα συμμετέχουν σε αθλητική ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Παρακαλούνται όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως συμπληρώσουν σχετικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του,  www.athienou.eu. Το έντυπο θα πρέπει να παραδοθεί στα γραφεία του Δήμου, μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 ή να σταλεί ηλεκτρονικά στο [email protected].

 

KES COLLEGE

Τρεις υποτροφίες ύψους 25% των διδάκτρων για όλα τα χρόνια σπουδών με γενικό βαθμό απολυτηρίου 15/20 και άνω.
(Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το δικαίωμα εγγραφής, τα βιβλία, τον εξοπλισμό που απαιτείται από ορισμένα Προγράμματα Σπουδών και τα δικαιώματα για οποιεσδήποτε εξωτερικές εξετάσεις, καθώς και το κόστος για την έκδοση τίτλου σπουδών).

Παρακαλούνται όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως συμπληρώσουν σχετικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του,  www.athienou.eu. Το έντυπο θα πρέπει να παραδοθεί στα γραφεία του Δήμου, μέχρι την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 ή να σταλεί ηλεκτρονικά στο [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Δήμου (24524004) ή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

  1. ΔΗΛΩΣΗ – KES COLLEGE
  2. ΔΗΛΩΣΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc