Η Δημοτική Αγορά Αθηένου κτίστηκε τη δεκαετία του 1950 και θεωρείται εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής.

Είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακό κτίσμα για τα δεδομένα της τότε εποχής και είναι έργο του αρχιτέκτονα Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη.

Το κτίριο «αρμονικά» συνυπάρχει με την ιστορία της Αθηένου και αναδεικνύει το ρόλο που διαδραμάτιζε η Αθηένου πριν από τα τραγικά γεγονότα του 1974 και την άρρηκτη σύνδεσή της με τον κάμπο της Μεσαορίας.

Πρόκειται για ένα δημόσιο κτίριο που εκφράζει τον αστικό χαρακτήρα της Αθηένου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Μεσαορίας.

Η Δημοτική Αγορά λειτουργούσε πριν από την τουρκική εισβολή ως το εμπορικό κέντρο της περιοχής, αφού κάτοικοι των γύρω χωριών την επισκέπτονταν για τις αγορές ή/και τις εμπορικές τους συναλλαγές.

Σήμερα η Αγορά δεν λειτουργεί και η συντήρησή της έχει παραμεληθεί.

Ο σκελετός του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα επίτευγμα πολιτικής μηχανικής της τότε εποχής.

Το ξαναζωντάνεμα της Δημοτικής Αγοράς αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για να σωθεί η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική, αλλά κυρίως για να τονισθεί το ενδιαφέρον των Αθηενιτών για την προστασία και τη διατήρηση της πλούσιας ιστορίας της Αθηένου.

Το έργο της ανάπλασης της Δημοτικής Αγοράς και της Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντα χώρου, αλλά και της ανάπτυξης της πλατείας της Εκκλησίας του Αγίου Φωκά, είχε εγκριθεί ως πολεοδομικό έργο με συνολικό προϋπολογισμό €2.400.000 + Φ.Π.Α.

Η διαδικασία προώθησης κατασκευής του έργου είχε αναληφθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με χρηματοδότηση 80% του συνολικού κόστους να καλύπτεται από κρατικές πιστώσεις.

Η συνεισφορά του Δήμου Αθηένου, 20% επί του συνολικού κόστους θα καλυπτόταν από διαθέσιμες πιστώσεις από το ενοποιημένο δάνειο που είχε συνάψει ο Δήμος Αθηένου με κυβερνητική εγγύηση.

Η Δημοτική Αγορά μετατρέπεται σε ΠολυλειτουργικόΠολιτιστικό κέντρο.

Η δυτική πλευρά προγραμματίζεται να στεγάσει τα τμήματα του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου και να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων (τμήμα χορωδίας, χορευτικό τμήμα και θεατρικό τμήμα).

Προνοείται η κατασκευή γραφείου για συναντήσεις της επιτροπής του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου, σκηνή για πρόβες, καθιστικούς χώρους κ.α.

Η ανατολική πλευρά αναμένεται φιλοξενήσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη με εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Επίσης, θα υπάρχει ενιαίος χώρος για τις ανάγκες εστιάσεως παιδιών, ενδεχομένως για προγράμματα απογευματινής απασχόλησης.

Η μελέτη, τα κατασκευαστικά σχέδια και τα έγγραφα προκήρυξης προσφορών έχουν ολοκληρωθεί από τον ιδιώτη μελετητή – Μελετητικό  γραφείο Σωκράτη Στρατή και έχουν τύχει ελέγχου και έγκρισης από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Δυστυχώς, λόγω της οικονομικής κρίσης και της απόφασης της κυβέρνησης για μη προώθηση αναπτυξιακών έργων υποδομής, η προσφοροδότηση του έργου είχε ανασταλεί.

Στα πλαίσια προκήρυξης του Μέτρου 7 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση συγχρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου. Αναμένεται η απόφαση για έγκριση του έργου, ως και σχετική υπόσχεση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Κατασκευή Βασικού Οδικού Δικτύου  

Σύμφωνα με το οριστικοποιημένο Τοπικό Σχέδιο Αθηένου του 2012, προνοείται η κατασκευή Βιομηχανικής Ζώνης στην περιοχή της Τούμπας, παρά το κύριο οδικό δίκτυο Αθηένου – Αβδελλερό – Λάρνακας.

Εν ‘ όψει του ότι η υφιστάμενη Βιομηχανική Περιοχή βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη,  το έργο αυτό  προωθείται.

Το έργο της κατασκευής του κύριου οδικού δικτύου με βάση την ισχύουσα κρατική πολιτική για ανάπτυξη Βιομηχανικών Ζωνών, χρηματοδοτείται  από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας, και Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, αρμοδιότητα για την κατασκευή του οδικού δικτύου έχει η τοπική Αρχή,  η οποία  ετοίμασε κατασκευαστικά σχέδια και προϋπολογισμό δαπάνης και υπόβαλε αίτημα στο εν λόγω Υπουργείο για κάλυψη της δαπάνης που αφορά την ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού άξονα και τη χάραξη του εσωτερικού οδικού δικτύου.

Το Υπουργείο έχει ήδη προβεί  σε απαλλοτρίωση της επηρεαζόμενης ιδιωτικής γης για την κατασκευή του κύριου οδικού άξονα της Ζώνης.

Το έργο αφορά τη Βιομηχανική Ζώνη στην Αθηένου, μήκους 2χλμ περίπου κύριο οδικό δίκτυο και μήκους 0,70χλμ περίπου δευτερεύον οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το ρυθμικό σχέδιο το οποίο ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το κύριο οδικό δίκτυο θα διαλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και τρίτη λωρίδα για δεξιόστροφες κινήσεις όπου απαιτείται, πλακόστρωτα πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης σε δύο εφαπτόμενους χώρους, πεζόδρομους, διαβάσεις πεζών και στάσεις λεωφορείων. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο θα είναι δύο λωρίδων κυκλοφορίας με πεζοδρόμια.

Ο Δήμος Αθηένου προκήρυξε διαγωνισμό, κατακύρωσε την προσφορά και ήδη ολοκληρώθηκε η μελέτη ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων από ιδιώτη μελετητή.

Το κόστος ετοιμασίας της μελέτης καλύφθηκε  εξ ολοκλήρου από το Δήμο Αθηένου.

Ο Δήμος Αθηένου  διεκδίκησε από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας, και Τουρισμού προώθηση κατασκευής του έργου.

Το Μάρτη του 2017 αναμένεται η ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών του οδικού δικτύου μέχρι το υποθεμέλιο, το συντονισμό και την επίβλεψη των οποίων ανέλαβε το Τμήμα Δημοσίων Έργων.  Γίνονται ενέργειες από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο για προώθηση της υδροδότησης της περιοχής και της κατασκευής κρασπέδων – ρείθρων στο κύριο οδικό δίκτυο , μέσα στο 2017.  Ενέργειες θα γίνουν για έγκριση πιστώσεων μέσα στο 2018, για προώθηση των εργασιών μέχρι την ασφαλτόστρωση του κύριου οδικού δικτύου.

Ο χώρος ανάπλασης της Πλατείας Εκκλησιών βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, όπου είναι και οι δύο εκκλησίες της Παναγίας, οι οποίες χρονολογούνται από τις αρχές του 18ου αιώνα η παλαιότερη και αρχές της δεκαετίας του 1940 η νεότερη.

Ο χώρος επίσης αποτελεί σημαντικό κόμβο του οδικού δικτύου του οικισμού, όπου καταλήγουν όλες οι βασικές του αρτηρίες.

Βασική επιδίωξη του Δήμου Αθηένου και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αθηένου είναι όπως η Κεντρική Πλατεία Εκκλησιών αποτελέσει σημείο αναφοράς και πόλο έλξης τόσο για τους δημότες όσο και για τους επισκέπτες.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Η διατήρηση και αναβάθμιση του ρόλου της Πλατείας Εκκλησιών ως χώρου συνάντησης για κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
  • Η σύνδεση της Πλατείας Εκκλησιών με τις άλλες πλατείες του οικισμού, της Πλατείας Συνεργατισμού και του Καλλινίκειου Δημοτικού Μεγάρου και τις εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Φωκά.
  • Η αναβάθμιση του ρόλου της Πλατείας Εκκλησιών ως σημαντικού σημείου διέλευσης πεζών και οχημάτων εντός του Δήμου, με βάση την κυκλοφοριακή διαχείριση που θα εφαρμοσθεί στο Δήμο Αθηένου.
  • Η ανάδειξη και προβολή των εκκλησιών ως μνημείων και ως χώρων λατρείας.
  • Η διατήρηση και προβολή της αξιόλογης παραδοσιακής φυσιογνωμίας και της εντελώς ιδιαίτερης ταυτότητας της Αθηένου, που πηγάζουν από το ιστορικό παρελθόν της ως τη δυναμικότερη αγροτική κοινότητα της Μεσαορίας.

Σε ένα τοπίο τόσο απόλυτο με τη φυσική ομορφιά του, συναντά κανείς την ακριτική πόλη της Αθηένου. Τα ακανόνιστα σχήματα των ιδιοκτησιών δίνουν στην ύπαιθρο ένα δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα. Τα νέα κτίσματα αναμειγνύονται με τα προγενέστερα σε ασαφή όρια στον κυρίαρχο ιστό της παλιάς συνεχόμενης δόμησης.

Ο χώρος της πλατείας των εκκλησιών και η ευρύτερη περιοχή της Αθηένου παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, με τη χρονολογική ποικιλία των διαφόρων κατασκευών και χώρων. Νεότερες αρχιτεκτονικές προτάσεις όπως η αγορά του Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη, το Κωνσταντίνειο Δημοτικό Πάρκο, η Πλατεία Συνεργατισμού και το Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο Αθηένου, σηματοδοτούν μια εξέλιξη στο αρχιτεκτονικό τοπίο της Αθηένου.

Η υλοποίηση του έργου αυτού κρίνεται επιβεβλημένη και αναμένεται να δώσει νέα όψη τόσο στην περιοχή του πυρήνα του οικισμού όπου βρίσκεται, όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Η μέχρι σήμερα εκπονηθείσα πρόταση αναδιαμόρφωσης από ιδιώτες μελετητές έχει ακυρωθεί, λόγω του ότι οι μελετητές δεν δέχτηκαν να γίνουν στη μελέτη αλλαγές που ζήτησε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για εκσυγχρονισμό. Το έργο είχε εγκριθεί ως πολεοδομικό.

Η διαδικασία προώθησης του εξ υπαρχής σχεδιασμού του έργου, αλλά και της προώθησης κατασκευής του ανέλαβε να κάνει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Λόγω του ότι ο σχεδιασμός του έργου δεν προωθήθηκε, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος έδωσε οδηγίες στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για να προωθήσει άμεσα το σχεδιασμό του έργου με ιδιώτες μελετητές που θα επιλεγούν με τη διαδικασία της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στη συνέχεια εκτέλεση του έργου.

Για το νέο σχεδιασμό θα ακολουθήσει δημόσια παρουσίαση.

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Στο παραδοσιακό κέντρο και πυρήνα της Αθηένου διατηρούνται αυθεντικά τα χαρακτηριστικά της μεσαορίτικης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Η πολιτική διατήρησης και αναβίωσης στο παραδοσιακό κέντρο αλλά και ευρύτερα στη δημοτική περιοχή είναι και ήταν βασική επιδίωξη του Δήμου Αθηένου παρόλες τις επεμβάσεις, τις νεότερες προσθήκες και τη φθορά που φέρει το πέρασμα του χρόνου.

Ένας μεγάλος αριθμός οικοδομών χαρακτηρίζονται από αρχιτεκτονική, πολεοδομική, ιστορική και κοινωνική αξία, οι οποίες και αναβαθμίζονται σταδιακά μέσα από μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσπάθεια διατήρησης και ορθής αρχιτεκτονικής ένταξης των νεώτερων κτισμάτων.

Οι ανάγκες του τομέα της άθλησης στο Δήμο Αθηένου ικανοποιούνται σε αρκετά μεγάλο βαθμό από την Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών.

Έχει καθορισθεί στις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου η κατασκευή Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο περί τα μέσα του 2009 αποφάσισε την προώθηση του έργου και ως εκ τούτου προωθήθηκε διαδικασία εξασφάλισης της απαιτούμενης έκτασης γης μέσω της διαδικασίας απαλλοτρίωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου μελετώντας εκ νέου το θέμα αποφάσισε ανάκληση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης της ιδιωτικής γης για δημιουργία νέου δημοτικού αθλητικού κέντρου.

Υπό τις περιστάσεις και την ουσιαστική οικονομική αδυναμία του Δήμου να αναλάβει το τεράστιο οικονομικό κόστος που απαιτείται, αναθεώρησε τις προτεραιότητες έργων και μελετά απαλλακτικές λύσεις.