ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (WEB SMS)
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (WEB SMS)

Ο Δήμος Αθηένου  έχει εφαρμόσει με επιτυχία μέχρι σήμερα την υπηρεσία μαζικής αποστολής μηνυμάτων (web sms), αφού με εύκολο και γρήγορο τρόπο γίνεται ενημέρωση σε σχέση με προσκλήσεις, συναντήσεις/ εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, κ.ά., που φτάνει με αμεσότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο δημότη, ετεροδημότη και συνεργάτη. Επίσης, μηνύματα αποστέλλονται σε ό,τι αφορά τον θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς, που στόχο έχει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας και την ασφάλεια του κάθε πολίτη.

Στις 25 Μαΐου 2018, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δήμος Αθηένου, για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ζητά τη συνεργασία σας.

Καλείστε όπως σε περίπτωση που ΔΕΝ επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα και ανακοινώσεις, πατήσετε πιο κάτω ανάλογα και η αποστολή ενημέρωσης εκ μέρους μας θα τερματισθεί.

Σε περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένοι και επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα κι ανακοινώσεις από το Δήμο Αθηαίνου, πατήστε πιο κάτω ανάλογα για συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων.

Υπενθυμίζουμε ότι διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να ζητήσετε επαναφορά του δικαιώματός σας για ενημέρωση.

Επίσης,

Ο Δήμος Αθηένου προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση, όταν και εφόσον του ζητηθεί γραπτώς, αναλαμβάνει για όφελος τρίτων την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων sms. Καλείστε όπως σε περίπτωση που ΔΕΝ επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα και ανακοινώσεις για άλλους φορείς να πατήσετε πιο κάτω και αυτού του είδους η ενημέρωση θα τερματισθεί.