Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες στόχο έχουν:

  • τη βελτίωση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής του τόπου.
  • το συντονισμό διαφόρων εκδηλώσεων, διαλέξεων, φεστιβάλ και γενικά πολιτιστικών διοργανώσεων.
  • Οι ανάγκες εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του προσωπικού του Δήμου στα πλαίσια των στόχων που θέτει η Δημοτική Πολιτιστική Επιτροπή.