Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγγράφου;

Ο Δήμος Αθηένου (στο εξής «Οργανισμός» ή «εμείς», δεσμεύεται για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Νόμου περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών του 2018 (Νόμος 125(I)/2018).

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας περιγράφει τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών κατά τη διάρκεια χρήσης και κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο www.athienou.org.cy ή σε σχέση με οποιαδήποτε συνδιαλλαγή σας με τον Οργανισμό μας ή για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Ο Δήμος Αθηένου είναι «υπεύθυνος επεξεργασίας». Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για να αποφασίζουμε για τον τρόπο διατήρησης και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Είμαστε υπόχρεοι βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να σας παρέχουμε τις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται σε αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας.

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας μας, όπως και σε κάθε χρήστη ο οποίος παρέχει προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας ή παρέχει προσωπικά δεδομένα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στον Οργανισμό μας. Η πολιτική αυτή δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης. Μπορούμε να τροποποιήσουμε, ενημερώσουμε ή/και αντικαταστήσουμε την παρούσα πολιτική από καιρό σε καιρό.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτή την πολιτική μαζί με οποιαδήποτε άλλη δήλωση προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για εσάς, ούτως ώστε να γνωρίζετε πότε, πώς και γιατί χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Ο Δήμος Αθηένου αναλαμβάνει να συμμορφώνεται με τις αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τις οποίες θέτει ο ΓΚΠΔ. Αυτές οι αρχές ορίζουν ότι οι προσωπικές πληροφορίες οι οποίες διατηρούμε για εσάς πρέπει να:

 1. Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο.
 2. Συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς τους οποίους έχουμε διευκρινίσει σε εσάς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία με οποιοδήποτε τρόπο που δεν συμβαδίζει με τους σκοπούς αυτούς.
 3. Είναι σχετικές με τους σκοπούς που σας έχουμε ενημερώσει και να είναι περιορισμένες μόνο με τους σκοπούς αυτούς.
 4. Είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες.
 5. Διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για τους σκοπούς που σας έχουμε πληροφορήσει.
 6. Διατηρούνται ασφαλείς.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Εμπιστευτικότητας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου, Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου, Κύπρος
Τηλεφωνική Γραμμή: +357 24440192
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: dpo@athienou.org.cy

Ο Δήμος Αθηένου διατηρεί τον ιστότοπο www.athienou.org.cy μέσω του οποίου συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα δυνατό να συλλεγούν και χρησιμοποιηθούν επίσης σε οποιαδήποτε συνδιαλλαγή σας με τον Οργανισμό μας. Πιο κάτω παραθέτουμε ορισμένες περιπτώσεις για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και γιατί τις συλλέγουμε:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα μας

Ο ιστότοπος www.athienou.org.cy χρησιμοποιεί το Google Analytics (στο εξής «GA») για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη με την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε τη διαδρομή τους μέσα στην ιστοσελίδα.

Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας ή της κινητής σας συσκευής, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι εκτελών την επεξεργασία.

Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς προγραμματιστών της Google. Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες της ιστοσελίδα μας.

Επεξεργασία Δεδομένων Δημοτών και Ετεροδημοτών

Αναφορικά με τους δημότες και ετεροδημότες, δυνατό να συλλέγονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας προσωπικές πληροφορίες, ανάμεσα σε άλλες, και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Παροχή υπηρεσιών από τον Δήμο Αθηένου

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε δημότη/ετεροδημότη/απόδημο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως είσπραξη τελών και φορολογιών, έκδοση αδειών, υδατοπρομήθεια, πιθανές ενστάσεις και άλλα, πιθανό να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο
 • ΑΔΤ
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για λήψη ενημερώσεων από τον Δήμο Αθηένου μέσω υπηρεσίας μαζικής αποστολής μηνυμάτων (web sms)

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκδηλώσει ενδιαφέρον για λήψη ενημερώσεων από τον Δήμο Αθηένου μέσω υπηρεσίας μαζικής αποστολής μηνυμάτων (web sms), δυνατό να  αποθηκεύονται / συλλέγονται τα παρακάτω:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Κινητό Τηλέφωνο
 • Διεύθυνση
 • Ιδιότητα
 • Είδος ενημερώσεων

Χειρισμός Παραπόνων

Προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται και για λόγους επικοινωνίας, χειρισμού παραπόνων και έρευνας που λαμβάνονται από το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Αθηένου.

Τα πιο κάτω στοιχεία δυνατό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς σε σχέση με την ανταπόκριση σε επικοινωνίες και χειρισμό παραπόνων των δημοτών/ετεροδημοτών σχετικά με οποιοδήποτε θέμα.

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Τηλέφωνο
 • Προσωπικά δεδομένα αναλόγως του περιεχομένου του παραπόνου ή της επικοινωνίας.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Δήμου Αθηένου

 Σε σχέση με το προσωπικό το οποίο απασχολείται σε μόνιμη ή προσωρινή βάση στον Δήμο Αθηένου, ο Δήμος Αθηένου επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία σχετίζονται με την έναρξη, συνέχιση και τερματισμό της απασχόλησης εκάστου υπαλλήλου στον οργανισμό μας, ανάλογα με την περίπτωση. Ο Δήμος Αθηένου συνάπτει και διατηρεί με το προσωπικό συμβάσεις οι οποίες περιέχουν κατάλληλη ενημέρωση ως προς τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας σε σχέση με αυτούς και μέσω των οποίων το προσωπικό δεσμεύεται σε σχέση με την εμπιστευτικότητα και το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων του οργανισμού μας.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις νομικές βάσεις του ΓΚΠΔ που παρατίθενται παρακάτω. Συνήθως, θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του καθήκοντος του Οργανισμού μας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
 2. Όπου λαμβάνουμε μέτρα πριν τη σύναψη σύμβασης κατόπιν αιτήσεως από εσάς ή όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.
 3. Όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσής μας.
 4. Σε περίπτωση που μας έχετε ζητήσει ρητά να κάνουμε κάτι ή όταν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. απάντηση σε μια ερώτηση που μπορεί να μας έχετε υποβάλει ή να εγγραφείτε σε ενημερώσεις μας).

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες πιθανό να είναι λιγότερο συχνές:

 • Όπου η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση εννόμου συμφέροντος μας ή τρίτου, στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα, το οποίο (συμφέρον) υπερέχει των δικαιωμάτων και συμφερόντων σας.
 • Όπου είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τα ζωτικά συμφέροντα σας ή άλλου φυσικού προσώπου.

Οι περιστάσεις στις οποίες μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα απαριθμούνται πιο κάτω. Ο κατάλογος που ακολουθεί υποδεικνύει τις περιστάσεις που δυνατό να περιλαμβάνουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, και αναφέρει επίσης τη νομική βάση στον ΓΚΠΔ σύμφωνα με την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (η νομική βάση υποδεικνύεται με τον αριθμό δίπλα από κάθε περίσταση και ο αριθμός αντιστοιχεί σε μία από τις νομικές βάσεις ΓΚΠΔ πιο πάνω), ανάλογα με την περίσταση.

 • Καθορισμός ή συμφωνία μαζί σας (ή εταιρεία σχετιζόμενη με εσάς) για τους όρους επί των οποίων συνεργαζόμαστε. [2]
 • Παροχή συμβατικών ωφελημάτων σε σας. [2]
 • Διαχείριση της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας. [2]
 • Διαχείριση και προγραμματισμός του Οργανισμού μας, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης λογιστικών βιβλίων και του ελέγχου αυτών. [1], [2], [3], [5]
 • Διεξαγωγή ελέγχων, επιβολή τελών και φορολογιών και έκδοση αδειών. [1], [3]
 • Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας. [3]
 • Πρόληψη απάτης. [1], [2], [3]
 • Παρακολούθηση ίσων ευκαιριών. [1], [2], [3], [5]
 • Αποστολή σε εσάς ενημερωτικού υλικού σε σχέση με τις υπηρεσίες μας. [4]
 • Υποβολή σε εμάς παραπόνου ή ερωτήματος ή οποιουδήποτε άλλου αιτήματος (π.χ. για παροχή υπηρεσιών). [1], [4]
 • Παρακολούθηση της χρήσης των συστημάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας για διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές μας. [1], [2], [3]

Κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις επικαλύπτονται μεταξύ τους και πιθανό να υπάρχουν διάφορες βάσεις που δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση που δεν παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες όταν αυτό σας ζητείται, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε το καθήκον μας ή τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας (όπως το να σας παρέχουμε κάποια υπηρεσία), ή ενδέχεται να μας αποτραπεί να συμμορφωθούμε με τις νόμιμές μας υποχρεώσεις.

Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς σε σχέση με τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν λογικά θεωρούμε ότι χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και ότι ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος δεν σχετίζεται με τον αρχικό σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα επεξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή συγκατάθεσή σας, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως να έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε όπως στείλετε γραπτώς στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@athienou.org.cy. Αφού λάβουμε ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεση σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά συμφωνήσατε στη βάση της συγκατάθεσης σας, εκτός εάν έχουμε άλλη νόμιμη βάση για κάτι τέτοιο.

Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων λαμβάνει χώρα όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για να λάβει μια απόφαση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Όταν είναι απαραίτητο να συνάψετε ή να εκπληρώσετε τη σύμβασή σας μαζί μας.
 2. Όταν επιτρέπεται από νόμο ο οποίος προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας, των ελευθεριών και των νόμιμων σας συμφερόντων, όπως π.χ. για δημότες που αιτούνται έκπτωση σε οποιαδήποτε τέλη βάσει των πληροφοριών που έδωσαν.
 3. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, με τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή σας και όπου υπάρχουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Εάν προβούμε σε αυτοματοποιημένη απόφαση στη βάση οποιωνδήποτε δεδομένων ειδικής κατηγορίας, πρέπει να έχουμε είτε τη ρητή γραπτή συγκατάθεση σας, είτε πρέπει να είναι δικαιολογημένη για το δημόσιο συμφέρον, και πρέπει επίσης να θεσπίσουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα σας.

Δεν θα υπάγεστε σε αποφάσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε εσάς με βάση μόνο την αυτόματη λήψη αποφάσεων, εκτός εάν έχουμε νόμιμη βάση για κάτι τέτοιο και σας έχουμε ειδοποιήσει εκ των προτέρων.

Είναι δυνατό να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε παροχέων υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Απαιτούμε από τους τρίτους συνεργάτες μας, όπου είναι δυνατό, να διασφαλίζουν τα δεδομένα σας και να τα μεταχειρίζονται  σύμφωνα με τον νόμο.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, όπου απαιτείται από τον νόμο ή όπου έχουμε άλλο έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Τα “τρίτα μέρη” περιλαμβάνουν τρίτους παρόχους υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων συμβούλων και εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων). Οι ακόλουθες δραστηριότητες εκτελούνται από τρίτους παροχείς υπηρεσιών: υπηρεσίες πληροφορικής και λογισμικού, λογιστικές, ελεγκτικές και νομικές υπηρεσίες.

Όλοι οι τρίτοι παροχείς υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις πολιτικές μας. Δεν επιτρέπουμε στους τρίτους παροχείς υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Επιτρέπουμε μόνο να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα τρίτα μέρη ή να κοινοποιήσετε εσείς πληροφορίες σε κάποιο τρίτο μέρος λόγω του ότι μας επισκεφτήκατε ή αλληλοεπιδράσατε με την ιστοσελίδα μας ή με τις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, στα πλαίσια της αλληλεπίδρασής σας με ορισμένες λειτουργίες τις οποίες χρησιμοποιούμε, όπως το κουμπί «Like» και «Share» του Facebook και παρόμοιες λειτουργίες άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης π.χ. Instagram, Twitter κ.α., πιθανώς να κοινοποιήσετε σε αυτά τα τρίτα μέρη προσωπικά σας στοιχεία. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια ρυθμιστική αρχή ή προς συμμόρφωση με τον νόμο.

Κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης, δυνατό τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ωστόσο κανένας από τους παροχείς υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε δεν εδρεύει εκτός του ΕΟΧ. Κάθε φορά που μεταφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι παρέχεται παρόμοιος βαθμός προστασίας και οι κατάλληλες εγγυήσεις, και θα διασφαλίσουμε ότι όταν χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών εκτός ΕΟΧ, θα χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες παρέχουν στα προσωπικά δεδομένα την ίδια προστασία που προσφέρεται εντός ΕΟΧ. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε κατά τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων εκτός ΕΟΧ.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των δεδομένων σας, για παράδειγμα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) και για την προστασία της ακεραιότητας των συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αποθήκευσης δεδομένων.

Τα τρίτα μέρη μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τις οδηγίες μας και εκεί που έχει συμφωνηθεί να μεταχειρίζονται εμπιστευτικά και να διατηρείται η πηγή πληροφόρησης.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε. Για να καθοριστεί η κατάλληλη περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δυνατό να ψευδωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Μόλις εκλείψουν οι σκοποί για τους οποίους συλλέξαμε τα δεδομένα σας, θα καταστρέψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με προσωπικά δεδομένα

Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα:

 • Πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τις επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Διόρθωσης των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιεσδήποτε ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν οι προσωπικές σας πληροφορίες αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας.
 • Διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να τις επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε στην επεξεργασία (βλέπε παρακάτω).
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, όπου επικαλούμαστε έννομο συμφέρον (ή έννομο συμφέρον τρίτου) και υπάρχει λόγος σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή σας που σας ωθεί να εναντιωθείτε στην επεξεργασία για τον λόγο αυτό.
 • Στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, οι οποίες σας αφορούν και που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης ατομικού προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή που σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, όπου θεωρείτε ότι τέτοια επεξεργασία δεν νομιμοποιείται εκ μέρους μας.
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, για παράδειγμα αν θέλετε να βεβαιωθεί η ακρίβεια ή ο σκοπός της επεξεργασίας.
 • Μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας στοιχείων σε άλλο μέρος.

Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@athienou.org.cy.

Λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς του Οργανισμού μας, έχουμε διορίσει Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) την κυρία Στάλω Τζιακούρη, για επίβλεψη της συμμόρφωσης με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας ή για το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Δήμου Αθηένου στο dpo@athienou.org.cy. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την εποπτική αρχή για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων στον Δήμο Αθηένου εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

Η ιστοσελίδα μας www.athienou.org.cy χρησιμοποιεί «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας ή του κινητού σας τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας, προκειμένου να συλλέξει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πολιτική σε σχέση με τα cookies του Οργανισμού μας η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους δημότες μας ή τους χρήστες της ιστοσελίδας μας για αυτές τις αλλαγές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

Με τη συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας www.athienou.org.cy αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι αποδέχεστε το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής.

Note

Τελευταία ημερομηνία επικαιροποίησης: 16 Ιουνίου 2021