Τριμηνιαία Εφημερίδα του Δήμου Αθηένου

Η συντακτική επιτροπή δέχεται κείμενα δημοτών, σωματείων, οργανώσεων, επιστολές,άρθρα και εισηγήσεις τα οποία αφού αξιολογηθούν θα τύχουν δημοσίευσης στην εφημερίδα. Παρακαλούνται οι δημότες να τα αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση του Δήμου mail@athienou.org.cy ή να τα παραδίδουν σε φάκελο στο Δημαρχείο με την ένδειξη «για δημοσίευση στην εφημερίδα Η ΑΘΗΕΝΟΥ».

 

Συντακτική Επιτροπή

  • Δόξα Κωμοδρόμου – Συντονίστρια
  • Χρυστάλλα Κίτα
  • Δέσποινα Μαγγανή
  • Δέσποινα Ζαννεττίδου – Πουγεράση
  • Ορθοδοξία Ζαννέτου Παπαϊακώβου
  • Κατερίνα Ηρακλέους

 

Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας