Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ο Δήμος Αθηένου ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία έναρξης του επικαιροποιημένου Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση είναι η 4η Απριλίου 2022.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο. Το Σχέδιο καλύπτει συνολικά 277 κοινότητες/περιοχές, οι οποίες καθορίζονται ως ακριτικές, ορεινές και μειονεκτικές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Η περιοχή του Δήμου  Αθηένου συγκαταλέγεται στις ακριτικές περιοχές.

Οι βασικές πρόνοιες του Σχεδίου αφορούν οικονομική ενίσχυση η οποία ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας, ενώ για τις ακριτικές περιοχές και την Αθηένου ισχύουν τα  ακόλουθα:

 • Μονήρες άτομο: €20.000
 • Ζεύγος: €30.000
 • Νεαρό Ζεύγος (να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα δύο μέλη του ζεύγους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης): €45.000
 • Οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας): €35.000
 • Νεαρή οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης νεαρής μονογονεϊκής οικογένειας) (να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα μέλη της οικογένειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης): €50.000
 • Πολύτεκνοι (4 τέκνα και άνω): €55.000
 • Άτομα με αναπηρία: Πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000 
 • Για ειδικές κατασκευές (για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω μορφολογίας ή και της κλίσης του εδάφους, πρόσθετο ποσό €15.000. 

Βασικό διαφοροποιημένο κριτήριο από το προηγούμενο σχέδιο είναι ότι στις περιπτώσεις ανέγερσης κατοικίας, πρέπει να μην έχει ξεπεραστεί το στάδιο σκελετού και πλάκας/στέγης (ή της θεμελίωσης κατά την περίπτωση προκατασκευασμένης οικοδομής), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι κατά την υπογραφή της συμφωνίας.

Λεπτομέρειες του Σχεδίου, οι κατάλογοι των επιλέξιμων περιοχών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy) και στου Δήμου Αθηένου (www.athienou.org.cy).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 4η Απριλίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας.

 1. Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών
 2. Παράρτημα Β Κατάλογος Περιοχών και Οδών (Ο, Α &Μ)
 3. ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ-ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 4. Παράρτημα Γ Έντυπο Υποβολής Αίτησης (Ο,Α&Μ)
 5. Παράρτημα Δ Έντυπο Αξιολόγησης Αίτησης (Ο, Α&Μ)
 6. Παράρτημα Ε Συμφωνία Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης (Ο, Α&Μ)