Τελευταίες ειδήσεις

ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΣΚΥΛΟΙ – ΣΚΥΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις, παρατηρείται το φαινόμενο να περιφέρονται στην περιοχή του Δήμου ασυνόδευτοι σκύλοι, που προκαλούν φόβο σε παιδιά και ηλικιωμένους, ενώ υπάρχουν πολλοί σκύλοι για τους οποίους δεν έχει εξασφαλισθεί ακόμη η απαραίτητη άδεια.

  1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από τώρα και στο εξής:
    α. Ασυνόδευτοι σκύλοι, οπουδήποτε βρεθούν, θα παραλαμβάνονται από υπαλλήλους του Δήμου και η επιστροφή τους στους δικαιούχους θα γίνεται μόνον με την καταβολή σημαντικού προστίμου.
    β. Με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος που διαθέτει ο Δήμος, όταν εντοπίζονται σκύλοι χωρίς το απαραίτητο «microchip» ή/και χωρίς άδεια, θα επιδίδεται πρόστιμο στους ιδιοκτήτες.
    γ. Τα κόπρια των σκύλων θα πρέπει να καθαρίζονται σε καθημερινή βάση, ενώ δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται σε δημόσιους χώρους ή χώρους που δεν ανήκουν στους ιδιοκτήτες των σκύλων.
  1. Αναμένεται συμμόρφωση όλων με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. Είναι κρίμα παιδιά να μην κυκλοφορούν στην Αθηένου, γιατί φοβούνται τους ασυνόδευτους σκύλους.
Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc