Ανακοίνωση από την οικογένεια του Κωνσταντίνου Ν. Παπαπαύλου, αγνοούμενου από τον Αύγουστο του 1974, για την κηδεία των οστών του.