Τελευταίες ειδήσεις

Ανακοίνωση για συνεργάτη στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αβδελλερού

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΒΔΕΛΛΕΡΟΥ

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Συνεργάτη στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αβδελλερού

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αβδελλερού ανακοινώνει πρόσκληση για αγορά υπηρεσιών συνεργάτη διάρκειας ενός χρόνου, με δικαίωμα ανανέωσης για ένα ακόμη χρόνο, σε σχέση με την εξυπηρέτηση του κοινού, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογιστηρίου ή/και άλλες γραμματειακές εργασίες.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των εργασιών του Κοινοτικού Συμβουλίου στους τομείς που θα του ανατεθούν, θα πρέπει να έχει ευχάριστη προσωπικότητα και υπευθυνότητα, θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί τους δημότες και εξωτερικούς συνεργάτες και να εκτελεί οποιεσδήποτε τυχόν πρόσθετες εργασίες του ανατεθούν.

α) Απαραίτητα προσόντα:

i) Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης.

ii) Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

β) Επιπλέον προσόντα θα θεωρηθούν:

i) Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, με παρόμοιας φύσης καθήκοντα.

Το ωράριο εργασίας θα είναι από τις 3:00μ.μ.-7:00μ.μ. κάθε Τετάρτη ή/και 2ο απόγευμα ή/και πρωϊνό ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ατόμου που θα επιλεγεί και τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Αβδελλερού.

Οι απολαβές για τον επιτυχόντα συνεργάτη ορίζονται σε €6 ανά ώρα εργασίας.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αντίγραφα αποδεικτικών όλων των προσόντων που θα συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αθηένου, στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’, Αρ. 2, 7600 Αθηένου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24524404.

 

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αβδελλερού
13 Μαρτίου 2019

 

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc