Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΡΙΨΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος  Αθηένου πληροφορεί το κοινό ότι  η αρμόδια αρχή για την αναγκαία αδειοδότηση και έλεγχο της κατοχής και χρήσης των πυροτεχνημάτων στην Κύπρο, είναι η Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή μας συχνές ρίψεις πυροτεχνημάτων, που είχαν ως αποτέλεσμα την αναστάτωση του κοινού και την υποβολή σχετικών παραπόνων.

Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ των οποίων και την αναγκαία αδειοδότηση για ρίψη πυροτεχνημάτων από την Υπηρεσία Μεταλλείων. Επιπρόσθετα, η ρίψη των πυροτεχνημάτων θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλους χώρους που θα έχουν εκ των προτέρων επιθεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας  και  σε ώρες που δεν θα προκαλείται αναστάτωση στην κατοικημένη περιοχή.

Επισύρεται η προσοχή στο κοινό, όπως αποφεύγει την παράνομη ρίψη πυροτεχνημάτων, καθώς εκτός από την οχληρία και την αναστάτωση που προκαλείται, υπάρχουν και κίνδυνοι τραυματισμών, ζημιών και πρόκλησης πυρκαγιών.

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc