Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου, μετά από σχετικό αίτημα των Βιομηχάνων της περιοχής Αθηένου, προχώρησε στην κατασκευή τριών διαφημιστικών πλαισίων, στα οποία θα μπορούν οι Βιομήχανοι και  οι Βιοτέχνες της Αθηένου να τοποθετούν διαφημιστικές πινακίδες, με την καταβολή σχετικού τέλους.

Τα διαφημιστικά πλαίσια είναι τοποθετημένα σε τρία διαφορετικά σημεία. Ένα στα ανατολικά της κεντρικής υδατοδεξαμενής του Δήμου Αθηένου με κατεύθυνση προς το Αβδελλερό, άλλο διπλής όψης παρά την είσοδο της Βιομηχανικής Περιοχής και το τρίτο στη συμβολή των δρόμων Αθηένου – Κόσιης – Λυμπιών, με κατεύθυνση προς τα Λύμπια.

Για σκοπούς ομοιομορφίας, οι πινακίδες θα έχουν καθορισμένο μέγεθος 123Χ40εκ. και η κατασκευή και η τοποθέτησή τους θα είναι ευθύνη των διαφημιζομένων.  Το ετήσιο τέλος έχει καθοριστεί στα €25. Νοουμένου ότι θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος, θα μπορούν να τοποθετηθούν και διαφημιστικές πινακίδες μεγαλύτερου μεγέθους, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο.

Σύμφωνα με τους περί Εκθέσεως Διαφημίσεων Κανονισμούς του Δήμου Αθηένου, για την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων είναι υποχρεωτική η εκ των προτέρων εξασφάλιση σχετικής άδειας ανάρτησης από τον Δήμο Αθηένου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Αθηένου για την υποβολή αίτησης και αφού καταβάλουν το σχετικό τέλος, θα τους δίδεται έγκριση για την τοποθέτηση της πινακίδας. Για τις περιπτώσεις που δεν θα καταβάλλεται το ετήσιο τέλος, οι πινακίδες θα αφαιρούνται από τον Δήμο.

Έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στα γραφεία του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.athienou.eu/

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc