Τελευταίες ειδήσεις

Ανάρτηση Σχεδίου Δημοσίευσης του Δήμου Αθηένου

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της συμμόρφωσης του Δήμου Αθηένου με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017 (N.184(I)/2017)), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το Σχέδιο Δημοσίευσης του Δήμου Αθηένου, το οποίο και παρουσιάζεται πιο κάτω.

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc