Τελευταίες ειδήσεις

Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση με τους δημότες για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού της Αθηένου

Ο Δήμος Αθηένου προωθεί την εκπόνηση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, με βασικό στόχο την ανάπτυξη της περιοχής για την επόμενη 10ετία, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και την προώθηση ωφέλιμων έργων ανάπτυξης.

  1. Ο Δήμος Αθηένου επιθυμεί τη συμβολή των δημοτών στον στρατηγικό σχεδιασμό της Αθηένου, αφού οι απόψεις, οι γνώμες και οι εισηγήσεις της τοπικής κοινωνίας είναι αναγκαίες και χρήσιμες και θα βοηθήσουν σε καλύτερη ετοιμασία του σχεδιασμού. Η συνεργασία των πολιτών συμβάλλει στη συμμετοχική δημοκρατία που προωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου και παράλληλα θα συνεισφέρει στην καλύτερη ετοιμασία του σχεδιασμού.
  1. Για τον σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από τους δημότες, τους διάφορους τοπικούς φορείς, τις ενώσεις δημοτών, τους συνδέσμους κλπ. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια πρέπει να υποβληθούν στον Δήμο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. Το ερωτηματολόγιο επισυνάπτεται και μπορεί να ληφθεί επίσης από την ιστοσελίδα του Δήμου Αθηένου (www.athienou.org.cy) και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου.

Η υποβολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου μπορεί να γίνεται με τους εξής τρόπους:

  • Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Δήμος Αθηένου, Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’, Αρ. 2, 7600, Αθηένου, Κύπρος.
  • Στα γραφεία του Δήμου Αθηένου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]
  • Μέσω φαξ, στον αριθμό 24522333.
  1. Η ανταπόκριση όλων είναι σημαντική και αναγκαία για την πρόοδο της Αθηένου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου πρωτοπορεί, ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία στη λήψη αποφάσεων και γενικότερα επιδιώκοντας την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

Από τον Δήμο Αθηένου

2 Απριλίου 2018

 

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc