ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΑΛΙ ΑΘΗΕΝΟΥ – ΡΙΚ1