Ο Δήμος Αθηένου έχει συνάψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ‘Europeana’ και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με σκοπό την ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας, παράδοσης και πολιτισμού της Αθηένου σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Όλοι οι φορείς του Δήμου μπορούν να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια, επιλέγοντας και στέλλοντας υλικό στο Δήμο (βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, πίνακες, ταινίες και άλλα), ό,τι αξίζει να δει και να μάθει ο κάθε πολίτης του κόσμου, ό,τι αξίζει να διασωθεί στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ‘Europeana’.