Χάρτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: [email protected]

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Αρχείο για κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ/ ΧΩΡΑΦΙΩΝ/ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΗΣ

Ο Δήμος Αθηένου ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης της περιοχής του, όπως προβούν στον καθαρισμό και την απομάκρυνση χόρτων, ακαθαρσιών, άγριας βλάστησης και  τυχόν αχρήστων αντικειμένων που υπάρχουν σ’ αυτά, μέχρι την 30η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα. Η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους.

Όσοι ιδιοκτήτες δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να μεριμνήσουν από μόνοι τους για καθαρισμό των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης τους, μπορούν να αποταθούν στη γραμμή του δημότη, δωρεάν χρέωση, τηλ. 24524004, για να ενημερώσουν ανάλογα την Υπηρεσία του Δήμου.

Μετά την 30η Απριλίου 2018, συνεργείο του Δήμου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης που δεν θα καθαριστούν και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των αχρήστων. Στις περιπτώσεις αυτές θα εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο για ανάκτηση των εξόδων που θα γίνουν [Άρθρο 93(1α) του Περί Δήμων Νόμου].

Η παρούσα ειδοποίηση να θεωρηθεί και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες, η οποία αποστέλλεται με βάση τον περί Δήμων Νόμο (Νόμος 111/85, Άρθρο 91 και 92).

Ο Δήμος Αθηένου ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Επιπρόσθετα, είναι ένα μέτρο για τη μη πρόκληση και παρεμπόδιση της εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Την Τετάρτη 10/1/2018 ήταν η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων δικτύων μεταφοράς των Καλών Πρακτικών που εγκρίθηκαν, σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT. Με πάρα πολλή δουλειά από δύο εθελοντές του Δήμου Αθηένου, που εργάσθηκαν με ζήλο, υπερβολικό αριθμό ωρών, ακόμα και μέσα στις γιορτινές μέρες, εντελώς δωρεάν, τους οποίους ο Δήμος Αθηένου συγχαίρει και παράλληλα ευχαριστεί θερμά, τον Δημήτρη Κουζαπά και τον Κωνσταντίνο Καρεκλά, ο Δήμος Αθηένου ετοίμασε ως Επικεφαλής Εταίρος (Lead Partner) για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου, ολοκληρωμένη πρόταση για την 1η φάση των δικτύων μεταφοράς, με τίτλο «Πόλη Εθελοντισμού – Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Συνοχής Μεταξύ των Γενεών στις Πόλεις, μέσω του Εθελοντισμού» και με εταίρους την πόλη Capizzi της Σικελίας και την Kildare County Council της Ιρλανδίας, για διάχυση αυτής της Καλής Πρακτικής του που βραβεύτηκε στο Ταλίν της Εσθονίας.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του URBACT, μετά από συνάντηση στη Σόφια στη Βουλγαρία, στις 4/4/2018. Εγκρίθηκαν 25 δίκτυα μεταφοράς και σε αυτά εγκρίθηκε και η πρόταση του Δήμου Αθηένου.

Τώρα ο Δήμος θα προχωρήσει σε υποβολή πρότασης εφαρμογής για τη 2η φάση, στην οποία θα συμπεριληφθούν άλλες 5 πόλεις της Ευρώπης, οι οποίες ήδη εκδήλωσαν ενδιαφέρον προς τον Δήμο και θα επιδιωχθεί η πανευρωπαϊκή ανάδειξη του Εθελοντισμού της Αθηένου. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε ένα από τα επιτυχόντα δίκτυα είναι €600.000, συν €110.000 για έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα βοηθήσει στην εργασία του δικτύου.

Με την υλοποίηση της πρότασης εφαρμογής θα γίνουν διάφορες μελέτες, εκτύπωση διαφόρων εντύπων, πανευρωπαϊκά συνέδρια στην Αθηένου και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις κλπ, ενώ θα δημιουργηθούν τοπικές ομάδες για προώθηση των σκοπών του δικτύου σε όλες τις 8 Ευρωπαϊκές πόλεις που θα συμμετέχουν στο δίκτυο. Το δίκτυο μεταφοράς θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης. Οι προτεινόμενες πολιτικές που πρόκειται να αναπτυχθούν αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές ομάδες στις πόλεις, μετά την επιτυχία της Καλής Πρακτικής του Εθελοντισμού στον Δήμο Αθηένου.

Το δίκτυο μεταφοράς θα χρησιμοποιήσει μια συμμετοχική προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, όπου θα οργανώνονται ενεργά πολίτες μέσα στις πόλεις σε εθελοντική βάση και θα δίνονται τα εργαλεία και η νομική και άλλη υποστήριξη για: i) τον εντοπισμό των κοινωνικών ομάδων και των αναγκών τους μέσα στην κοινότητα. ii) τη δημιουργία των απαραίτητων κοινωνικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των αναγκών των προσδιορισμένων κοινωνικών ομάδων iii) τη συμμετοχή των μελών της κοινότητας στις εφαρμοζόμενες ενέργειες / πολιτικές και iv) την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα τρέχοντα κοινωνικά προγράμματα και ανάγκες.

Θα ακολουθήσουν άλλες ανακοινώσεις κατά την περίοδο υλοποίησης εφαρμογής της πρότασης.

Ο Δήμος Αθηένου ευχαριστεί και παράλληλα συγχαίρει για άλλη μια φορά τους εθελοντές του Δημήτρη Κουζαπά και Κωνσταντίνο Καρεκλά για την εξαιρετική εθελοντική εργασία που έκαναν, που είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση της πρότασης.

Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση με τους δημότες για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού της Αθηένου

Ο Δήμος Αθηένου προωθεί την εκπόνηση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, με βασικό στόχο την ανάπτυξη της περιοχής για την επόμενη 10ετία, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών, τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και την προώθηση ωφέλιμων έργων ανάπτυξης.

 1. Ο Δήμος Αθηένου επιθυμεί τη συμβολή των δημοτών στον στρατηγικό σχεδιασμό της Αθηένου, αφού οι απόψεις, οι γνώμες και οι εισηγήσεις της τοπικής κοινωνίας είναι αναγκαίες και χρήσιμες και θα βοηθήσουν σε καλύτερη ετοιμασία του σχεδιασμού. Η συνεργασία των πολιτών συμβάλλει στη συμμετοχική δημοκρατία που προωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου και παράλληλα θα συνεισφέρει στην καλύτερη ετοιμασία του σχεδιασμού.
 1. Για τον σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από τους δημότες, τους διάφορους τοπικούς φορείς, τις ενώσεις δημοτών, τους συνδέσμους κλπ. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια πρέπει να υποβληθούν στον Δήμο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. Το ερωτηματολόγιο επισυνάπτεται και μπορεί να ληφθεί επίσης από την ιστοσελίδα του Δήμου Αθηένου (www.athienou.org.cy) και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου.

Η υποβολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου μπορεί να γίνεται με τους εξής τρόπους:

 • Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Δήμος Αθηένου, Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’, Αρ. 2, 7600, Αθηένου, Κύπρος.
 • Στα γραφεία του Δήμου Αθηένου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]
 • Μέσω φαξ, στον αριθμό 24522333.
 1. Η ανταπόκριση όλων είναι σημαντική και αναγκαία για την πρόοδο της Αθηένου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηένου πρωτοπορεί, ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία στη λήψη αποφάσεων και γενικότερα επιδιώκοντας την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

Από τον Δήμο Αθηένου

2 Απριλίου 2018

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2018 – ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΑΛΑΣ (FUTSAL)

Ο Δήμος Αθηένου, μέσω της Επιτροπής Αθλητισμού, διοργανώνει Τουρνουά Futsal τη Δευτέρα του Πάσχα, 9/4/2018. Το Τουρνουά απευθύνεται σε άντρες και σε γυναίκες και  θα πραγματοποιηθεί στην Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών  «Τάσσος Παπαδόπουλος» από τις 9:30 πμ – 2:30 μμ και από τις 5:30 μμ – 8:00 μμ.

Όροι Συμμετοχής:

 1. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει από 5 μέχρι 8 άτομα.
 2. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα €25
 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι γεννήθηκαν μέχρι και το 2003.
 4. Τελευταία μέρα κατάθεσης των αιτήσεων είναι στις 4/4/2018. Οποιαδήποτε προσθαφαίρεση συμμετέχοντος θα επιτρέπεται μέχρι και τη στιγμή της κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί στην Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών «Τάσσος Παπαδόπουλος», το Σάββατο 7/4/2018 στις 11:00 πμ.

Για κατάθεση των αιτήσεων και καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν το αργότερο μέχρι και τις 4/4/2018, είτε στα γραφεία του Δήμου Αθηένου είτε σε ένα από τα πιο κάτω άτομα:

Αντώνης Τουλούπης, 99314566.  Κυριάκος Κυριάκου,  99857730. Κωνσταντίνος Δεσπότης, 99567711.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν έντυπα δήλωσης συμμετοχής είτε από τα πιο πάνω εξουσιοδοτημένα άτομα, είτε από τα γραφεία του Δήμου Αθηένου, είτε μέσω της ιστοσελίδας www.athienou.eu

Κανονισμοί παιχνιδιού:

 1. Ισχύουν οι κανονισμοί του Futsal.
 2. Οι αγώνες θα είναι knock-οut.
 3. Μια αποβολή ενός παίχτη ισοδυναμεί με δίλεπτη ποινή και μη δικαίωμα συμμετοχής στον επόμενο αγώνα.
 4. Από το τέταρτο φάουλ και μετά θα εκτελείται penalty (πέναλτι) από τα 10 μέτρα. Με το τέλος του ημιχρόνου τα fouls (φάουλς) θα μηδενίζονται.
 5. Η Επιτροπή Αθλητισμού έχει το δικαίωμα να αποβάλει από το Τουρνουά ομάδα ή παίχτη, λόγω ανάρμοστης ή βίαιης συμπεριφοράς.
 6. Σε περίπτωση ισοπαλίας ενός αγώνα θα ακολουθήσει η διαδικασία των penalties (πέναλτι) και θα γίνονται 5 εκτελέσεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» – 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ανακοίνωση – 2η Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής δημοτών σε Δημοτικές Επιτροπές

Ο Δήμος Αθηένου, συνεχίζοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά την προσπάθεια κινητοποίησης του τοπικού πληθυσμού για συνεργασία και συνεισφορά στα τοπικά δρώμενα, απευθύνει και πάλι ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους δημότες που επιθυμούν και μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις Δημοτικές Επιτροπές που έχουν συσταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κάθε Επιτροπή προεδρεύει ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτές είναι οι ακόλουθες:

 • Πολιτιστική Επιτροπή
 • Επιτροπή Δημόσιας Υγείας, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
 • Επιτροπή Αθλητισμού
 • Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
 • Επιτροπή Βιβλιοθήκης, Εφημερίδας και Εκδόσεων
 • Επιτροπή Αποδήμων
 • Επιτροπή Νεολαίας
 • Επιτροπή Τουρισμού, Δημοτικών Μουσείων και Διατηρητέων Κτισμάτων
 • Επιτροπή Εμποροβιομηχανικής Ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, που μπορούν να προμηθευτούν είτε από τα γραφεία του Δήμου, είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Αθηένου (www.athienou.org.cy). Τελευταία ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η Δευτέρα 30 Απριλίου 2018. Υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία του Δήμου, είτε ηλεκτρονικά στο [email protected], είτε με τηλεομοιότυπο στο 24522333.

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετέχει μέχρι και σε 3 Δημοτικές Επιτροπές.
 • Το ουσιαστικό ενδιαφέρον και η θέληση για προσφορά είναι επιθυμητά για συμμετοχή στις Επιτροπές, γι’ αυτό είναι παράκληση όπως τα άτομα που θα δηλώσουν ενδιαφέρον, να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στις εργασίες των Επιτροπών.
 • Όσοι είναι εγγεγραμμένοι και συμμετέχουν στις διάφορες Επιτροπές, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα δήλωση εγγραφής.
 • Άτομα τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί και δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν, καλούνται όπως επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά στο 24524004 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] για απόσυρση της εγγραφής τους.

 

Ανακοίνωση για λαμπρατζιές

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι λόγω των επικείμενων ημερών που θα γιορτάσουμε το Άγιο Πάσχα, έχει ορισθεί, σε συνεργασία με τους νέους, μόνον το ακόλουθο σημείο για να χρησιμοποιηθεί για το έθιμο του ανάμματος της λαμπρατζιάς:

Άδεια τεμάχια παραπλεύρως του αγροτικού δρόμου που οδηγεί στο μόνιμο διαμορφωμένο Πράσινο Σημείο και που εφάπτονται κτήματος στο οποίο σταθμεύει αυτοκίνητο γάλακτος του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων.

Παρακαλείται το κοινό όπως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επιτυχία της προσπάθειας αυτής του Δήμου και της Αστυνομίας, για χρήση μόνο του πιο πάνω σημείου για τον αναφερόμενο σκοπό. Σε οποιαδήποτε άλλα σημεία εντοπίζονται υλικά για άναμμα λαμπρατζιάς, αυτά θα απομακρύνονται χωρίς καμιά προειδοποίηση. Για τυχόν διευκρινίσεις το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τη γραμμή του δημότη, στο τηλ. 24524004, με δωρεάν χρέωση.

Καλούνται επίσης οι γονείς να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τα παιδιά τους και να ελέγχουν τόσο τυχόν ύποπτες κινήσεις τους, όσο και τις μετακινήσεις τους, σε σχέση και με τη χρήση κροτίδων.

Ας προσπαθήσουμε όλοι να αποτρέψουμε τραυματισμούς με ακρωτηριασμούς ή άλλα ανεπιθύμητα γεγονότα.

8 στις 10 φορές οι κροτίδες εκρήγνυνται στα χέρια των παιδιών μας.

 

ΚΑΛΗ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 & 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 – Ανακοίνωση παρέλασης

 1. ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

α. Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 θα γιορτασθεί με Δοξολογία στην Εκκλησία της Παναγίας Χρυσελεούσης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει παρέλαση.

β. Σημείο συνάντησης των συμμετεχόντων στην παρέλαση και αφετηρία θα είναι η Κεντρική Πλατεία Εκκλησιών.

γ.   Πορεία Παρέλασης: Τα τμήματα θα παραταχθούν στην οδό Νικοδήμου Μυλωνά, πίσω από την Εκκλησία Παναγίας Χρυσελεούσης. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουν δεξιά προς την οδό Κ. Κανάρη. Στο ΑΛΤ, η πορεία της παρέλασης θα συνεχισθεί προς τα δεξιά στην οδό Θεοκρίτου και μετά ευθεία προς την Κεντρική Πλατεία Εκκλησιών, όπου και θα βρίσκεται η εξέδρα των επισήμων για τον χαιρετισμό της παρέλασης.

Καλείστε όπως παρευρεθείτε κατά μήκος της οδού Μιχαήλ Γεωργίου, για να χαιρετήσετε την παρέλαση.

 1. ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 1ης Απριλίου 1955

α. Εν όψει του ότι η Εθνική Επέτειος της 1ης Απριλίου συμπίπτει με την Κυριακή των Βαΐων και μετά από σχετική Συνοδική Εγκύκλιο, δεν θα πραγματοποιηθεί Δοξολογία.

 β. Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 1ης Απριλίου θα γιορτασθεί με παρέλαση προς το Κοιμητήριο, επιμνημόσυνη δέηση στους τάφους των Ηρώων και κατάθεση στεφάνων, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

γ.   Σημείο συνάντησης των συμμετεχόντων στην παρέλαση και αφετηρία θα είναι η Κεντρική Πλατεία Εκκλησιών, στις 10:00π.μ.

δ. Πορεία Παρέλασης: Τα τμήματα θα παραταχθούν μπροστά από την Εκκλησία της Παναγίας Χρυσελεούσης και στις 10:15π.μ. ακριβώς θα ξεκινήσουν σε πομπή προς το Κοιμητήριο Αθηένου. Συγκεκριμένα, από την Κεντρική Πλατεία Εκκλησιών θα προχωρήσουν προς την οδό Αγίου Γεωργίου και  θα πορευθούν προς την οδό Μελή Ζαχαριάδη. Η πορεία  θα συνεχίσει κατά μήκος της οδού Θεοκρίτου για το Κοιμητήριο.

ε.   Επιμνημόσυνη δέηση: Η επιμνημόσυνη δέηση στους τάφους των Ηρώων θα αρχίσει στις 10:50π.μ. ακριβώς.

στ. Σημείο λήξης της παρέλασης: Μετά τον Εθνικό Ύμνο, ο επίσημος εορτασμός της Εθνικής Επετείου θα ολοκληρωθεί.

ζ.   Οι μπάντες και τα αποσπάσματα των εκπαιδευτηρίων του Δήμου, δηλαδή του Γυμνασίου και των Δημοτικών Σχολείων, θα παραταχθούν έξω από το Κοιμητήριο. Το απόσπασμα και η μπάντα του Γυμνασίου θα πορευθούν προς το Γυμνάσιο στην οδό Ίμιας, όπου και θα διαλυθούν. Οι μπάντες και τα αποσπάσματα των Δημοτικών Σχολείων, θα πορευθούν με τη συνοδεία της Αστυνομίας προς τα σχολεία τους, στην οδό Μιχαήλ Γεωργίου, όπου και θα διαλυθούν.

 1. Παρακαλείται το κοινό όπως διατηρηθούν οι δρόμοι καθαροί, τόσο από πεζούς και διερχόμενους, όσο και από σταθμευμένα οχήματα.
 2. Κύριο οδικό δίκτυο που θα επηρεάζεται από την όδευση της παρέλασης θα κλείσει από την Αστυνομία Αθηένου και καλείται το κοινό να συνεργασθεί.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ

Ο Δήμαρχος, στο πλαίσιο των ενεργειών του για εγγύτητα και υποστήριξη κάθε δημότη, υπενθυμίζει ότι θα βρίσκεται στο γραφείο του, την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 από τις 16:00 μέχρι και τις 18:00 κατόπιν ραντεβού, για κατ’ ιδίαν συνάντηση και συζήτηση οποιουδήποτε θέματος με τους δημότες.

Καλούνται οι δημότες που επιθυμούν να συναντήσουν το Δήμαρχο τη μέρα και τις ώρες αυτές να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δήμου Αθηένου (τηλ. 24524004) για διευθέτηση προγραμματισμένης συνάντησης.

Επικοινωνία

 • Δήμος Αθηένου
  Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2
  7600 Αθηένου Κύπρος
 • Τηλέφωνο: 24811370
 • Γραμμή του Δημότη: 24524004

Εγγραφή για ενημέρωση

Μάθετε τι συμβαίνει και μείνετε ενημερωμένοι.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | ΜΕΣΩ SMS | ΜΕΣΩ E-MAIL

Μοιραστείτε

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

Copyright 2020 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc