Αρχείο για κατηγορία: Ανακοινώσεις

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

Συνέντευξη Δημάρχου Αθηένου στο City Channel.

Διάχυση πληροφοριών στο πλαίσιο νέου Προγράμματος Εξασφάλισης Στέγασης για κάτοχους Διεθνούς Προστασίας και Αιτητές Ασύλου

Πρόγραμμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών σε υπηκόους τρίτων χωρών.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc