Τελευταίες ειδήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Kick off Meeting

Πρώτη συνάντηση – Kick off Meeting – του Δικτύου Μεταφοράς Καλής Πρακτικής για τον εθελοντισμό, με τίτλο «Πόλη Εθελοντισμού – Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Συνοχής Μεταξύ των Γενεών στις Πόλεις, μέσω του Εθελοντισμού», με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου.

Το Δίκτυο εγκρίθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT, για μεταφορά της Καλής Πρακτικής για τον Εθελοντισμό και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος URBACT στις  4 Απριλίου 2018 ενέκρινε 25 Δίκτυα Μεταφοράς Καλών Πρακτικών, στα οποία λαμβάνουν μέρος  20 ευρωπαϊκές χώρες. Από την Κύπρο υπόβαλε πρόταση, η οποία εγκρίθηκε, μόνον ο Δήμος Αθηένου.

Στις 16 και 17 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η πρώτη συνάντηση (κick–off Meeting) όλων των εγκεκριμένων Δικτύων Μεταφοράς, μαζί με τον εγκεκριμένο επικεφαλής ειδικό που θα βοηθήσει τα δίκτυα, και ο οποίος χρηματοδοτείται απ’ ευθείας από το URBACT, με σκοπό την έναρξη των εργασιών, την ανάπτυξη κοινής αντίληψης σε ό,τι αφορά την προώθηση μεταφοράς των Καλών Πρακτικών, τον καθορισμό της μεθοδολογίας και την προώθηση διεύρυνσης των δικτύων σε μέχρι 8 Ευρωπαίους εταίρους, τη σύσταση Τοπικών Ομάδων Δράσης και άλλα.

Ο Δήμος Αθηένου  συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος του δικτύου με τίτλο «Πόλη Εθελοντισμού – Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Συνοχής Μεταξύ των Γενεών στις Πόλεις, μέσω του Εθελοντισμού», με εταίρους την πόλη Capizzi της Σικελίας και την Kildare County Council της Ιρλανδίας. Στη συνάντηση στο Παρίσι συμμετείχε ο Δήμος Αθηένου, με τον Δήμαρχο Αθηένου, κύριο Κυριάκο Καρεκλά και τον κύριο Δημήτρη Κουζαπά, εθελοντή και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Δήμου Αθηένου.

Ο Δήμος Αθηένου θα επιδιώξει την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της πρότασής του, προωθώντας τους σκοπούς του Δικτύου Μεταφοράς της Καλής Πρακτικής για πανευρωπαϊκή μεταφορά και ανάδειξη του εθελοντισμού, ώστε, μέσα από την εγκεκριμένη Καλή Πρακτική του που βγαίνει μέσα από τα 4 εθελοντικά προγράμματα που υλοποιούνται στον Δήμο για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και όσους έχουν ανάγκη, να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και συνοχή και η καταπολέμηση της φτώχειας.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc