Τελευταίες ειδήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Μεταφορά Συνάντησης στο Παρίσι

Διεξήχθη από τις 13 ως τις 14 Νοεμβρίου 2019 στο Παρίσι, συνάντηση των 23 Δικτύων Μεταφοράς των Καλών Πρακτικών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT.  Τον Δήμο Αθηένου, επικεφαλής εταίρο του Δικτύου Μεταφοράς της Καλής Πρακτικής του Δήμου για τον εθελοντισμό «Πόλεις Εθελοντισμού», εκπροσώπησε ο Δήμαρχος  κ. Κυριάκος Καρεκλάς.  Επίσης παρέστη η υπεύθυνη δημοσιότητας του Δήμου Αθηένου στο Δίκτυο κα Σταυρούλα Γεωργίου, καθώς και η Ειδική Εμπειρογνώμονας του Δικτύου κα Maria Joao Figueiras Rauch από την Πορτογαλία.  Όλα τα έξοδα των συμμετεχόντων καλύφθηκαν από τη Γραμματεία του Προγράμματος URBACT.

Η συνάντηση στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε στο μέσο της υλοποίησης των Δικτύων Μεταφοράς, που ολοκληρώνονται το Δεκέμβριο του 2020.  Σ’ αυτή αναλύθηκαν οι μέχρι τώρα ενέργειες για την επίτευξη του στόχου της Μεταφοράς των Καλών Πρακτικών, δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες από τη Γραμματεία του Προγράμματος URBACT για τα επόμενα στάδια, τη δημοσιοποίηση των ενεργειών που γίνονται, καθώς και όλες τις ενέργειες που θα γίνουν μέχρι την ολοκλήρωση των Δικτύων.  Επίσης δόθηκε σημασία στον σωστό τρόπο συγγραφής «ιστοριών για τη Μεταφορά» και τη δεύτερη μέρα έγινε εκτενής ανάλυση προς το σκοπό αυτό από τον Συντάκτη της  Βρεττανικής «Guardian Cities News and Media» κ. Chris Michael.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας ο  Δήμαρχος Αθηένου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει μια ιστορία για τη δημιουργία λαχανόκηπου στην Κλεάνθειο Δημοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου από μαθητές της Αθηένου, σε συνεργασία με τους ηλικιωμένους, προβάλλοντας τον εθελοντισμό που ανθεί στην

Αθηένου και που φέρνει κοντά τις διάφορες γενεές.  Η ‘‘ιστορία’’ απέσπασε ευμενή σχόλια από όλους τους παριστάμενους, καθώς και τον ίδιο τον κ. Chris Michael, με τον οποίο ο κ. Καρεκλάς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει, του εξήγησε τη μεγάλη αδικία που επικρατεί στην περιοχή Αθηένου λόγω της μη διάνοιξης της διόδου Πυροΐου και τον κάλεσε να προβάλει το θέμα με σκοπό να βοηθήσει μέσω της μεγάλης κυκλοφορίας έκδοσης στην οποία είναι ο Συντάκτης.  Παράλληλα τον κάλεσε όταν είναι στην Κύπρο να επισκεφθεί τον Δήμο, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Δήμαρχο, αλλά παράλληλα να δει και ο ίδιος την αδικία που επιτελείται, αφού η Αθηένου είναι απομονωμένη για 2 μόνο χιλιόμετρα κατεχόμενου από τα τουρκικά στρατεύματα δρόμου.  Ο κ. Michael υποσχέθηκε να προβάλει το θέμα και αποδέχθηκε με χαρά την πρόσκληση για επίσκεψη στην περιοχή.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc