Τελευταίες ειδήσεις

Διάχυση πληροφοριών στο πλαίσιο νέου Προγράμματος Εξασφάλισης Στέγασης για κάτοχους Διεθνούς Προστασίας και Αιτητές Ασύλου

Το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες @CyRefugeeCouncil υλοποιεί ένα νέο πρόγραμμα εξασφάλισης στέγασης για άτομα με προσφυγικό υπόβαθρο.

Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη και προώθηση των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος «Addressing Housing Needs for Vulnerable Refugees and Asylum Seekers», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Κύπρο, είναι να στηρίξει τις ευρύτερες προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος εξασφάλισης στέγασης για ευάλωτα άτομα.

Με το πρόγραμμα αυτό, το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες  επιδιώκει συνεργασίες  με φορείς, αρχές και ιδιώτες, οι οποίες θα επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή αξιποίηση των διαθέσιμων καταλυμάτων και θα διευκολύνουν τον εντοπισμό νέων χώρων στέγασης, διασφαλίζοντας έτσι οφέλη για όλα τα μέρη. Τους ιδιοκτήτες των υποστατικών, την ευρύτερη κοινωνία και τα ίδια τα άτομα, τα οποία θα εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. 22205959 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Λειτουργός προγράμματος: Ανελίς Σπαρσή.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc