ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

Πιο κάτω ακολουθούν οι ομιλίες που παρουσιάστηκαν στα εγκαίνια του Δημοτικού Σχολείου Αθηένου στις 3/5/2019.