Τελευταίες ειδήσεις

Είμαστε περήφανοι που είμαστε μια Πόλη Καλής Πρακτικής URBACT!   

Η πόλη της Αθηένου αναγνωρίστηκε ως Ευρωπαϊκή Πόλη Καλής Πρακτικής για το έργο που επιτελείται στον τομέα του εθελοντισμού. Η διάκριση “Καλή Πρακτική URBACT” ελήφθη μετά από μια επιτυχημένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων και μια έντονη διαδικασία επιλογής.

Έχουμε μια καλή πρακτική στην πόλη μας!

Το Συμβούλιο Κοινωνικού Εθελοντισμού Αθηένου (ΣΚΕ) προβλέπει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και την κοινωνική απομόνωση. Ο εθελοντισμός είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ατόμων και υπηρεσιών. Αρχίζοντας από το 1970, εξελίσσονται σήμερα τέσσερα προγράμματα: η φροντίδα των ηλικιωμένων, η κοινοτική βοήθεια και ψυχαγωγία,  η βρεφονηπιακή φροντίδα και η κοινωνική στήριξη. Οι δραστηριότητες αυτές διασυνδέουν διάφορες γενιές και παρέχουν άμεση και συγκεκριμένη βοήθεια σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το καθήκον του ΣΚΕ είναι να κατανοήσει και να προσφέρει λύσεις, στα κοινωνικά προβλήματα εντός του δήμου και το ΣΚΕ είναι ένα καλό παράδειγμα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το βασικό στοιχείο για την επιτυχία είναι βασικά ενεργοί άνθρωποι με έντονη αίσθηση του ανήκειν και ο ενθουσιασμός να είναι γενναιόδωροι μέσα στα όρια της καθημερινής τους ζωής. Με τα χρόνια, αυτό το στοιχείο από μόνο του έχει δημιουργήσει μια οντότητα με μια ανώτερη οργανωτική δομή πολλαπλών επιπέδων.

Από πού προέρχεται αυτό;

Πέρυσι, το URBACT προκήρυξε μια πρόσκληση για συνεισφορές σε πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί; Για να συλλέξει βιώσιμες και ολοκληρωμένες λύσεις στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις. Ο στόχος: να μοιραστούν και να διαδοθούν σε όλη την Ευρώπη. Χάρη σε αυτή την πρόσκληση, 219 ευρωπαϊκές πόλεις μπόρεσαν να προτείνουν τη συνεισφορά τους σε διάφορα θέματα ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης: από την ένταξη στη διακυβέρνηση, και από την οικονομία στις ψηφιακές μεταβάσεις και τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών των 270 προτάσεων, το URBACT κατάφερε να επιλέξει 97 καλές πρακτικές που προέρχονται από πόλεις. Η πόλη μας  η Αθηένου είναι μια από αυτές!

Τι είναι μια Καλή Πρακτική;

Το URBACT έχει ορίσει την «Καλή Πρακτική» ως πρακτική που έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί καλά εξασφαλίζοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα και που θα μπορούσε να συνιστάται ως πρότυπο. Η πρακτική χρειάζεται επίσης να αναπτυχθεί με συμμετοχικό τρόπο, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών παραγόντων επιτόπου. Πρόκειται για μια επιτυχημένη εμπειρία, η οποία έχει δοκιμαστεί και επικυρωθεί και αξίζει να μοιραστεί, ώστε να μπορεί να την υιοθετήσει ένας μεγαλύτερος αριθμός πόλεων. Όλες οι καλές πρακτικές που επισημάνθηκαν από το URBACT παρείχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων και έδειξαν τα βασικά κριτήρια επιτυχίας για τη μεταφορά σε άλλη πόλη. Όλες τις επιλεγμένες Καλές Πρακτικές μπορείτε να τις βρείτεε στην ειδική ιστοσελίδα του URBACT: www.urbactgoodpractices.eu

Ποιο είναι το επόμενο για την πόλη μας;

Όλες οι Καλές Πρακτικές πόλεων URBACT παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Ταλίν της Εσθονίας, το URBACT City Festival, μεταξύ 3 και 5 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.  Ήταν μια ευκαιρία για την πόλη μας να προωθήσει το έργο της και να αυξήσει την προβολή μας στον ευρωπαϊκό χώρο. Περισσότεροι από 450 επαγγελματίες αστικής ανάπτυξης από όλη την Ευρώπη έλαβαν μέρος. Επιπλέον, η πόλη μας μπορεί να γίνει συνήγορος για αλλαγή, να συμβάλει σε εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις του URBACT και να συμβάλει πραγματικά στην Ατζέντα για την Αστική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Για να μάθετε όλα τα σχετικά με την Καλή Πρακτική μας, μπορείτε να ανατρέξετε στην ειδική ιστοσελίδα του URBACT: www.urbactgoodpractices.eu

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc