Χάρτες (Οδικός / Googlemap)

Ο οδικός χάρτης της Αθηένου έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει στα γραφεία του δήμου σε έντυπη μορφή. Σύντομα, ο οδικός χάρτης αναμένεται να ετοιμαστεί και σε μηχανογραφημένη μορφή προς διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων.

 

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc