Εβδομάδα Κώστα Κωνσταντίνου Μαύρου και Άλκη Κεπόλα – 15.5.19