Τελευταίες ειδήσεις

Ευρωεκλογές 2019 – Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους.

Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών υπενθυμίζει ότι στις επικείμενες Ευρωεκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυμούν να ψηφίσουν για την ανάδειξη των Κυπρίων Ευρωβουλευτών.

Γι΄ αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019.  Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, είναι η 2α Απριλίου, 2019.

Για σκοπούς των Ευρωεκλογών δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και της 26ης Μαΐου, 2019, που θα είναι η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.  Η αίτηση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί προηγουμένως και οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου 2019.

Σημειώνεται ότι, μετά τις 2 Απριλίου 2019, καμμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον εκλογικό κατάλογο.  Γι’ αυτό, καλούνται οι νέοι εκλογείς να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy).

ΚΕΝΤΡΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΚΛΟΓΩΝ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc