Ημερίδα με θέμα ‘Ανασκαφικές Αρχαιολογικές Δραστηριότητες – Έρευνες στην περιοχή της Αθηένου’ – 11.6.19