Τελευταίες ειδήσεις

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Την Τετάρτη 10/1/2018 ήταν η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων δικτύων μεταφοράς των Καλών Πρακτικών που εγκρίθηκαν, σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT. Με πάρα πολλή δουλειά από δύο εθελοντές του Δήμου Αθηένου, που εργάσθηκαν με ζήλο, υπερβολικό αριθμό ωρών, ακόμα και μέσα στις γιορτινές μέρες, εντελώς δωρεάν, τους οποίους ο Δήμος Αθηένου συγχαίρει και παράλληλα ευχαριστεί θερμά, τον Δημήτρη Κουζαπά και τον Κωνσταντίνο Καρεκλά, ο Δήμος Αθηένου ετοίμασε ως Επικεφαλής Εταίρος (Lead Partner) για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου, ολοκληρωμένη πρόταση για την 1η φάση των δικτύων μεταφοράς, με τίτλο «Πόλη Εθελοντισμού – Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Συνοχής Μεταξύ των Γενεών στις Πόλεις, μέσω του Εθελοντισμού» και με εταίρους την πόλη Capizzi της Σικελίας και την Kildare County Council της Ιρλανδίας, για διάχυση αυτής της Καλής Πρακτικής του που βραβεύτηκε στο Ταλίν της Εσθονίας.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του URBACT, μετά από συνάντηση στη Σόφια στη Βουλγαρία, στις 4/4/2018. Εγκρίθηκαν 25 δίκτυα μεταφοράς και σε αυτά εγκρίθηκε και η πρόταση του Δήμου Αθηένου.

Τώρα ο Δήμος θα προχωρήσει σε υποβολή πρότασης εφαρμογής για τη 2η φάση, στην οποία θα συμπεριληφθούν άλλες 5 πόλεις της Ευρώπης, οι οποίες ήδη εκδήλωσαν ενδιαφέρον προς τον Δήμο και θα επιδιωχθεί η πανευρωπαϊκή ανάδειξη του Εθελοντισμού της Αθηένου. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε ένα από τα επιτυχόντα δίκτυα είναι €600.000, συν €110.000 για έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα βοηθήσει στην εργασία του δικτύου.

Με την υλοποίηση της πρότασης εφαρμογής θα γίνουν διάφορες μελέτες, εκτύπωση διαφόρων εντύπων, πανευρωπαϊκά συνέδρια στην Αθηένου και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις κλπ, ενώ θα δημιουργηθούν τοπικές ομάδες για προώθηση των σκοπών του δικτύου σε όλες τις 8 Ευρωπαϊκές πόλεις που θα συμμετέχουν στο δίκτυο. Το δίκτυο μεταφοράς θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης. Οι προτεινόμενες πολιτικές που πρόκειται να αναπτυχθούν αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές ομάδες στις πόλεις, μετά την επιτυχία της Καλής Πρακτικής του Εθελοντισμού στον Δήμο Αθηένου.

Το δίκτυο μεταφοράς θα χρησιμοποιήσει μια συμμετοχική προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, όπου θα οργανώνονται ενεργά πολίτες μέσα στις πόλεις σε εθελοντική βάση και θα δίνονται τα εργαλεία και η νομική και άλλη υποστήριξη για: i) τον εντοπισμό των κοινωνικών ομάδων και των αναγκών τους μέσα στην κοινότητα. ii) τη δημιουργία των απαραίτητων κοινωνικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των αναγκών των προσδιορισμένων κοινωνικών ομάδων iii) τη συμμετοχή των μελών της κοινότητας στις εφαρμοζόμενες ενέργειες / πολιτικές και iv) την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα τρέχοντα κοινωνικά προγράμματα και ανάγκες.

Θα ακολουθήσουν άλλες ανακοινώσεις κατά την περίοδο υλοποίησης εφαρμογής της πρότασης.

Ο Δήμος Αθηένου ευχαριστεί και παράλληλα συγχαίρει για άλλη μια φορά τους εθελοντές του Δημήτρη Κουζαπά και Κωνσταντίνο Καρεκλά για την εξαιρετική εθελοντική εργασία που έκαναν, που είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση της πρότασης.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc