Τελευταίες ειδήσεις

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου, λαμβάνοντας υπόψη τις καθολικές προσπάθειες που γίνονται για περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού στην Κύπρο και επιδεικνύοντας πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, απευθύνει για άλλη μια φορά έκκληση  προς το κοινό όπως συμμορφώνεται αυστηρά με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά τα μέτρα αυτοπροστασίας και γενικότερα με τα μέτρα που εξαγγέλλονται από την Κυβέρνηση.

Ο Δήμος Αθηένου θα τηρήσει τα πιο κάτω, σε μια προσπάθεια υποβοήθησης του γενικότερου κλίματος προστασίας του κοινού:

  1. Δίνεται παράταση στην εξόφληση των τελευταίων λογαριασμών υδατοπρομήθειας, της περιόδου κατανάλωσης Οκτώβρης –Δεκέμβρης 2020, μέχρι  και τις 15 Μαΐου 2020, χωρίς επιβολή επιβάρυνσης.
  2. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δε θα παραλαμβάνει νέες αιτήσεις για Οικοδομικές Άδειες/Διαχωρισμούς Οικοπέδων μέχρι και τις 31/3/2020.
  3. Η τέλεση πολιτικών γάμων αναστέλλεται μέχρι και τις 30/4/2020.
  4. Έχει γίνει άμεση αναστολή λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του Καλλινίκειου Δημοτικού Μουσείου και της Κλειστής Αίθουσα Αθλοπαιδιών «Τάσσος Παπαδόπουλος» από σήμερα και για περίοδο τεσσάρων (4) εβδομάδων.
  5. Το ταμείο και η είσοδος του Δήμου θα είναι κλειστά από 18 Μαρτίου 2020 και μέχρι νεωτέρας. Επισκέψεις θα γίνονται μόνον για επείγοντα θέματα και κατόπιν ραντεβού. Όλες οι πληρωμές μπορούν να διενεργούνται διαδικτυακά.

Για οποιανδήποτε εξυπηρέτηση το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τη δωρεάν γραμμή του Δημότη στο τηλέφωνο 24524004 ή/και στα Γραφεία του Δήμου στο 24811370. Σε ό,τι αφορά πληρωμές προς τον Δήμο και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου, το κοινό προτρέπεται να χρησιμοποιεί, όπου είναι δυνατόν, την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω της JCC.

Είναι αναγκαία η πλήρης συνεργασία όλων, με ψυχραιμία και χωρίς πανικό, για το καλό όλων μας.

Από τον Δήμο Αθηένου

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc