Τελευταίες ειδήσεις

ΝΕΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου, λαμβάνοντας υπόψη τις καθολικές προσπάθειες που γίνονται για περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού στην Κύπρο και επιδεικνύοντας πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τα σχετικά Διατάγματα του Υπουργού Υγείας, απευθύνει για άλλη μια φορά έκκληση  προς το κοινό όπως συμμορφώνεται αυστηρά με τα Διατάγματα σε ό,τι αφορά τα μέτρα αυτοπροστασίας και γενικότερα με τα μέτρα που εξαγγέλλονται από την Κυβέρνηση, ενώ καλεί το κοινό να περιορίσει τις μετακινήσεις του και να εφαρμόσει την καθολική απαίτηση «Μένω Σπίτι».

Ο Δήμος Αθηένου θα τηρήσει τα πιο κάτω, σε μια προσπάθεια υποβοήθησης του γενικότερου κλίματος προστασίας του κοινού:

  1. Έχει δοθεί παράταση στην εξόφληση των τελευταίων λογαριασμών υδατοπρομήθειας, της περιόδου κατανάλωσης Οκτώβρης –Δεκέμβρης 2020, μέχρι  και τις 15 Μαΐου 2020, χωρίς επιβολή επιβάρυνσης.
  2. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δε θα παραλαμβάνει νέες αιτήσεις για Άδειες Οικοδομής /Διαχωρισμούς Οικοπέδων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.
  3. Η τέλεση πολιτικών γάμων έχει ανασταλεί μέχρι νέας ενημέρωσης.
  4. Έχει ανασταλεί η λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του Καλλινίκειου Δημοτικού Μουσείου και της Κλειστής Αίθουσας Αθλοπαιδιών «Τάσσος Παπαδόπουλος» και αυτά θα συνεχίσουν να μην λειτουργούν, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.
  5. Το Ταμείο και η είσοδος στα γραφεία του Δήμου παραμένουν κλειστά μέχρι νέας ανακοίνωσης. Όλες οι πληρωμές μπορούν να γίνονται διαδικτυακά.

Για οποιανδήποτε εξυπηρέτηση το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τη δωρεάν γραμμή του Δημότη στο τηλέφωνο 24524004 ή/και στα Γραφεία του Δήμου στο 24811370.

Από τον Δήμο Αθηένου

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc