Τελευταίες ειδήσεις

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Δήμος Αθηένου δίνει μεγάλη σημασία στην ανακύκλωση και καλεί όλους τους δημότες σε συνεργασία για την προώθησή της στην περιοχή και την αποφόρτιση του περιβάλλοντος από μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, αφού ένα μεγάλο μέρος από αυτά αποτελούν ανακυκλώσιμα υλικά.

Η συμμετοχή όλων των δημοτών στην ανακύκλωση  ωφελεί τον τόπο μας, αλλά και όλους εμάς, αφού συμβάλλει δραστικά στην εξοικονόμηση πόρων με τη μείωση των σκυβάλων που οδηγούνται στο Χ.Υ.Τ.Υ. Κόσιης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας και στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντός μας.

Υπενθυμίζεται ότι η περισυλλογή των ανακυκλώσιμων και συγκεκριμένα του ΧΑΡΤΙΟΥ και του PMD γίνεται κάθε Τρίτη από πόρτα σε πόρτα. Επιπρόσθετα, για διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που έχουν επανατοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία του Δήμου μας για καλύτερα αποτελέσματα.

ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ – ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ
Η κατηγορία αυτή  περιλαμβάνει  χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά, χαρτί γραφείου και άλλα.

ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ  – ΓΙΑ PMD
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, όπως νερού και  γάλακτος, λεμονάδων, χυμών, καθαριστικών, σκόνης πλυσίματος κ.α., μεταλλικές συσκευασίες κονσερβών, αναψυκτικών, μπύρας, καφέδων κ.α. και χάρτινες συσκευασίες ποτών (τύπου Tetra Pak).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ SKIPS ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΑΛΙ
Για την κατηγορία του γυαλιού έχουν τοποθετηθεί προσωρινά στα ακόλουθα 5 σημεία μεγάλα δοχεία  (skips), στα οποία  το κοινό μπορεί να εναποθέτει γυάλινα μπουκάλια και βαζάκια και άλλες γυάλινες συσκευασίες. Σύντομα το όλο θέμα θα διευθετηθεί με μόνιμες λύσεις.

  1. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
  2. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΛΕΑΝΘΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
  3. ΚΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΑΡΑ ΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΞΟΥΣ
  4. ΚΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ESSO
  5. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ «ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ»

Ο Δήμος έκανε και κάνει μεγάλες προσπάθειες για καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της ανακύκλωσης και σύντομα θα γίνει περαιτέρω ενημέρωση του κοινού.

Η ανακύκλωση είναι μια εύκολη διαδικασία και γι’ αυτό καλούνται όλοι οι δημότες σε συνεργασία. Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνείτε με τη Γραμμή του Δημότη, τηλ. 24524004 – Δωρεάν Χρέωση. 

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc