Ομιλία με θέμα: Ψυχική Υγεία και ο ρόλος της οικογένειας – 5.2.19