Παρουσίαση με θέμα: Φωτοβολταϊκά Συστήματα & Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια – 10.10.18