Παρουσίαση με θέμα «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Δεξιότητες» – 4.12.18